Radnička prava

Medium medium pxfuel.com 1

22.09. Pravna klinika: Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i njegov postupak otkazivanja

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium pxfuel.com

17.09. Pravna Klinika: Obveze poslodavca kod rada od kuće

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium pravilnik o radu sprjecava mnoge nesporazume 2017 12 11

10.09. Pravna klinika: Pravilnici o radu

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium kolektivni otkaz

02.09. Pravna klinika: Kolektivni višak radnika

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium pexels startup stock photos 7102

24.08. Pravna klinika: Probni rad

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium laptop 3373638 1920

19.08. Pravna klinika: Prava i obveze radničkog vijeća

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium stretcher 5749244 1280

11.08. Pravna klinika: Prava radnika tijekom i nakon privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) prema Zakonu o radu iz 2019.

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium godi%c5%a1nji odmor

04.08. Pravna klinika: Korištenje godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.    

Medium 1200px bundza penazi money euro banknotes

21.07. Pravna klinika: Naknada štete u radnom odnosu

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium pexels andrea piacquadio 3791136

07.07. Pravna klinika: Pravo radnika na izvanredni otkaz

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium seksualno uznemiravanje

25.06. Pravna klinika: Spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium bully 3233568 1280

26.04. Pravna klinika: Diskriminacija na radnom mjestu

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.„Prestari ste za ovaj posao, treba nam netko mlađi. Dok...

Medium preno%c5%a1enje ugovora na novog poslodavca

15.04. Pravna Klinika: Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.Zakon o radu u skladu s Direktivom Vijeća EU br....

Medium maloljetni radnici

08.04. Pravna Klinika: Rad maloljetnika

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium migrant worker of china

23.03. Pravna klinika: Prava migrantskih radnika u Hrvatskoj

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium kune

12.03. Pravna klinika: Neisplata plaće u Hrvatskoj je kazneno djelo

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium family friendly policies illo

26.02. Pravna klinika: Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium office worker garage worker work preview

08.02. Pravna klinika: Izumi i tehnička unapređenja od strane radnika

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima će se nastojati pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium 0311ccf7 resize 820x0x100 780x470

28.01. Pravna klinika: Otkazni rok

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima će se nastojati pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

Medium agreement business close up contract data deal desk document 916968.jpg d

04.01. Pravna klinika: Izmjena ugovora o radu

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima će se nastojati pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.