Radnička prava su portal koji donosi pregled vijesti, tekstova i video materijala s temom radničkih prava i radničkih borbi.

Nakladnik: udruga BRID

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb

e-mail nakladnika: kontakt@udrugabrid.hr

e-mail redakcije: rad.prava@gmail.com

radnickaprava.org upisana su u registar elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije 12. srpnja 2019. pod upisnim brojem 27/19.

Etički kodeks portala možete pronaći ovdje. Odluku o donošenju možete pronaći ovdje.

Glavni urednik:

Zoran Pehar

Redakcija:

Marija Ćaćić 

Ana Vračar

Karlo Držaić 

Igor Livada

Jovica Lončar

Administrator: 

Bojan Nonković

Dizajn:

Joško Gamberožić

Autorica naslovnog vizuala:

Ena Jurov

Programiranje:

BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

(portal je u potpunosti napravljen na slobodnom softveru)

 

Nakladnik Radničkih prava je Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju. 

                                                                                         

 

Rad portala podržala je Zaklada Rosa Luxemburg - Southeast Europe sredstvima Ministarstva za vanjske poslove Savezne Republike Njemačke.

                                                                                     

Rad portala podržala je Agencija za elektroničke medije sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (2022, 2023).

                                                                                 

Rad portala podržao je Grad Zagreb potporom male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama (2022, 2023).

Sadržaj izvorno objavljen na portalu može se prenositi i koristiti bez naknade uz navođenje valjane reference.

Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zaklade Rosa Luxemburg ili Agencije za elektroničke medije.

Tagovi:

    e-mail: kontakt@udrugabrid.hr


    Preporučite članak: