Radnička prava

08.02. Pravna klinika: Izumi i tehnička unapređenja od strane radnika

28.01. Pravna klinika - Otkazni rok

04.01. Pravna klinika: Izmjena ugovora o radu

18.12. Pravna klinika: Pravo na stanku, dnevni odmor i tjedni odmor

25.08. Pravna klinika: Zahtjev za zaštitu prava radnika

10.08. Pravna klinika: Privremena nesposobnost za rad - bolovanje

03.08. Pravna klinika: Otkaz trudnici

13.07. Pravna klinika: Agencijski rad

16.06. Pravna klinika: Godišnji odmor i nejednak raspored radnog vremena usred korone

27.04. Pravna Klinika: Vrste otkaza koje poslodavac može dati radniku

04.03. Pravna Klinika: Rad posredstvom student servisa

16.01. Pravna klinika: Odgovornost radnika za štetu poslodavcu

22.12. Pravna Klinika: Što kad poslodavac ne uplaćuje doprinose za radnike?

19.11. Pravna klinika: Godišnji odmor

09.10. Pravna klinika: Radno vrijeme

16.09. Pravna klinika: Rad uz mirovinu

21.08. Pravna klinika: Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

12.08. Pravna klinika: Dopušteni razlozi za redoviti otkaz ugovora o radu

31.07. Pravna klinika: Otpremnina kod sporazumnog raskida

10.07. Pravna klinika: Izvanredni otkaz i prava radnika kod prestanka ugovora o radu