Radnička prava

Rezultati pretrage

Kako se na skandinavskim dokovima nasukao poslovni model Silicijske doline

Sindikati blokiraju izvoz oružja Izraelu: Internacionalna radnička solidarnost

Lekcije iz sindikalne borbenosti s američkih i kanadskih dokova

Mali korak za prava pomoraca, velik za spas nacionalnog putničkog linijskog brodarstva

Agim Mila: Sindikalno organiziranje u pomorskom sektoru Crne Gore jako je težak zadatak

Mrtvački brodovi tvrđave Europe

Filipinski pomorci – saga o poniženju i eksploataciji

Transportni radnici štrajkaju

Kozmetička inkluzivnost – ženski rad u kruzing kompanijama

You’ll never walk alone – Liverpool na braniku internacionalne solidarnosti

Radnici štrajkaju diljem svjetskih opskrbnih lanaca

U obrani nacionalnog linijskog putničkog brodarstva

Iz lošega u gore – afera P&O trajekti

Rat, prehrambeni lanci i potemkinova sela brodarske industrije

Prvi put kao (grčka) tragedija, drugi put kao (hrvatska) farsa: privatizacija luke Pirej i luke Rijeka

Dekriminalizacija solidarnosti bez „ali“

Branislav Vajda: Srpski brodarci i pomorci prepušteni su sami sebi

Liam Campling i Alejandro Colas: “Kapitalizam i more”

Neizvjesnost na aucklandskim dokovima

Pogled kroz Suesku blokadu