Large z82jhiu

Kraj Prvog svjetskog rata i prve godine poraća godine su raspada Austro-Ugarske Monarhije i uspostavljanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kasnije preimenovane u Kraljevinu Jugoslaviju.

Kao što autor, Igor Livada, kaže u uvodu “Ta promjena državnih okvira
vjerojatno je i uobičajena prva asocijacija na završetak Prvog svjetskog rata na ovim prostorima, a prati ju niz više manje općepoznatih sudova o novostvorenoj državi kao tamnici naroda, velikosrpskom teroru te popularna izreka Stjepana Radića o guskama koje su otišle u maglu.”

No publikacija rastvara službenu povijest koja se uglavnom temelji na interpretacijama po nacionalnom ključu i u središte istraživanja stavlja revolucionarni radnički pokret, odnosno borbe koje se na našim prostorima vode unutar ekonomske sfere. Autor nas pritom podsjeća da je upravo u tom periodu, usred velikog pritiska organiziranog radništva na krilima revolucija koje su izbijale diljem Europe, po prvi puta izboreno osmosatno radno vrijeme.
 


Publikaciju “Revolucionarni pokret u jugoslavenskim zemljama 1917. – 1921.” u cijelosti možete čitati na POVEZNICI.

Ako želite primjerak tiskanog izdanja od sljedećeg tjedna možete ga preuzeti fizički u prostorijama BRID-a u Radničkom domu (Trg kralja Petra Krešimira IV. 2). Dolazak je potrebno najaviti u inbox Radničkih prava, ili na službeni mail – rad.prava@gmail.com

Igor Livada
    Preporučite članak: