Large  4070200

 

Chiara Bodini je liječnica, specijalizirana za javno zdravstvo te bivša dugogodišnja regionalna koordinatorica za Europu u okviru PHM-a. Danas surađuje sa Centre for international and intercutural health[1] u Bologni i belgijskom organizacijom Viva Salud, a bavi se socijalnim determinantama zdravlja i zdravstvenom politikom (health policy).

Možeš li nam reći nešto o počecima PHM-a te kako je nastalo ime?

PHM je osnovan 2000. godine na prvoj skupštini u Dhaki, Bangladešu. U to vrijeme bilo je puno pritužaba od strane društvenih pokreta i organizacija civilnog društva, posebice onih za ljudska prava, jer nije ostvareno obećanje „zdravlje za sve“ (health for all) do 2000, što je bio jedan od ciljeva konferencije održane u Alma Ati 1978. godine. Bilo je puno razočaranja, a nejednakosti između zemalja su se povećale. Bilo je razočaranja s ulogom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Skupštinom SZO, a nacionalne vlade nisu djelovale, pa se zaključilo da bi mi ljudi/narod (people) trebali reagirati te je zato je prvotni naziv bio People Health Asssembly (PHA). Potom je održan sastanak u Dhaki, ali nismo htjeli stati samo na tome da osnujemo skupštinu te smo stoga preimenovani u pokret (movement), tako je nastao PHM. Prva skupština okupila je ljude iz različitih zemalja, a oni su bilo dio većih, već postojećih pokreta iz Južne Afrike, Indije, Latinske Amerike, Jugoistočne Azije. Od samih početaka to je globalni pokret.

Kako je PHM organiziran, koliko često se organiziraju zajednički susreti?

PHM je danas organiziran prema regijama i zemljama. Pokušavamo organizirati skupštinu svakih pet godina, ali to nije uvijek lako zbog financija i ostalih poteškoća u organiziranju takvog događaja. Važno je napomenuti da nacionalne i/ili regionalne organizacije priređuju skupštinu na svjetskoj razini. Putovati u Afriku puno je skuplje nego u Europu, pa se često organiziraju Skype sastanci. Skype je koristan i kad neki ljudi ne mogu fizički doći na skupštinu ili neko događanje, pa im tehnologija omogućuje sudjelovanje. Moramo biti kreativni kako bi organizirali zajedničke sastanke, a Skype nam omogućava koordiniranje i organiziranje čak i kada smo fizički udaljeni.

Slika 1 - 3. susret PHM-a u Južnoafričkoj Republici

Možeš li nam nešto reći o tome kako je nastao The People’s Charter for Health[2]?

Povelja je razvijena na prvom PHA, a potom je prevedena na preko 40 jezika (o.a. postoji prijevod i na hrvatski). To je vizija pokreta, naših vrijednosti i ciljeva, vizija društvene pravednosti. Mi još uvijek vjerujemo u strategiju navedenu u Deklaraciji Alma Ata, a tiče se primarne zdravstvene zaštite. PHM svoju Povelju smatra živim manifestom koji se stalno nadopunjuje i razvija. Primjerice na 2. Skupštini PHA u Cuenci, Ekvador 2005. godine stavljen je fokus na okoliš jer u Južnoj Americi egzistira ideja o blagostanju, življenju u harmoniji s majkom prirodom (buen vivir), a to nije originalno navedeno u Povelji. Na posljednjoj skupštini iz 2018. odlučili smo se fokusirati na nekoliko tematskih područja unutar kojih želimo povećati svoju prisutnost: pomoć, trgovina, rodna pitanja, sukobi, hrana i prehrana.

Slika 2. Zdravlje za sve, sad!


Možeš li nam reći nešto o projektu WHO Watch[3] koji PHM organizira? WHO Watch je zamišljen kao opozicija ili kritika SZO?

WHO Watch je korektiv, mi još uvijek osjećamo kako je SZO dovoljno demokratsko mjesto za donošenje globalnih odluka vezanih za zdravlje u komparaciji s drugim mjestima. Da, ima elementa kritike u našem praćenju, ali zamišljeno je da se priznaje i vrijednost rada SZO-a. Ona je još uvijek respektabilno mjesto, tu ljudi trebaju biti saslušani, postoji mogućnost da ih se čuje. To je i način jačanja uloge SZO kroz neke teme oko kojih se diskutira. Pritom, upozoravamo na tehnički diskurs SZO i vrlo kompliciranu politiku iza tog diskursa. Želimo to učiniti vidljivim i biti podrška ljudima koji se angažiraju.

Kako se WHO Watch organizira?

Skupština SZO se sastaje u svibnju svake godine u Ženevi, Švicarska, pa se tako organizira i WHO Watch. Izvršni odbor SZO se sastaje u siječnju i priprema dnevni red za skupštinu u svibnju, a uključuje manji broj država članica. Za oba događaja PHM organizira promatranje. U siječnju pratimo kako se teme biraju, kakav je proces. Glavni događaj u Ženevi, dulji je i uključuje više zemalja, a kroz godine smo razvili strategiju, koja uključuje pripremne radionice. To je vrlo važno za izgradnju kapaciteta za ljude koji će sudjelovati, ujedno to je prilika i za konsolidaciju, te da se dobiju stručna znanja o specifičnim temama. Na radionicama se proučava i dostupna dokumentacija vezana za skupštinu iako nije sva dostupna mjesecima prije. Pokušavamo raditi neke analize i inpute unaprijed. Na radionicama možemo razraditi našu poziciju i izjave. Kada Skupština počne, onda smo tamo podrška promatračima. Na skupštini možemo pročitati izjave i onda su one dio službenog zapisnika. Dijelimo vođenje zapisnika, dio ljudi prati događanje putem video poveznica, a neki inputi su vrlo tehnički, specifični, pa možda naši promatrači trebaju pomoć. Priprema se izjava i čita se, pa je dio službenog zapisnika diskusije. Onda su tu i razgovori s delegatima, službenicima SZO, a to je vrlo intenzivno i uzbudljivo.

Što nam možeš reći o 7. travnju kao Svjetskom danu zdravlja?

7. travanj je Svjetski dan zdravlja i to je službeni datum u kalendaru SZO. Počelo je godinama prije, a Europska mreža protiv privatizacije i komercijalizacije zdravstvene i socijalne zaštite[4] počela je povezivati i mobilizirati ostale aktere oko tog dana. PHM je podupro tu ideju i poruke koje su se odašiljale. To je omogućilo PHM članicama da se mobiliziraju oko neke teme do koje im je stalo i da pokažemo da smo globalni pokret.

Je li „Health for All Now“ kampanja još uvijek aktivna?

Kampanja je još uvijek aktivna, ali ima svoje poteškoće. Ideja je bila da to bude globalna kampanja, no to je kampanja koja počinje odozdo prema gore, a PHM ima horizontalnu organizaciju i ne možemo nametati temu. Dakle to nije zajednička kampanja svih članica, ona nije tako zamišljena. U pojedinoj zemlji ili regiji identificira se tematski pristup i iako ima interesa i kapaciteta radi se na kampanji. Tražimo lokalne poveznice  i tako gradimo kampanju.

PHM je angažiran i oko izdavanja knjige Global WHO Watch[5]. Reci nam nešto o tome.

Do sada je izdano pet knjiga, u pripremi je i šesta koja bi trebala izaći 2021. To je knjiga koja nudi radikalne analize politika zdravstva u različitim područjima, makroekonomske politike i njihov utjecaj na zdravstvo, zdravstvene sustave, socijalne determinante, okoliš, prehranu, stanovanje – to su teme. Bavimo se akterima, tko su akteri, tko utječe na odluke. Tko utječe na agendu SZO -  Bill Gates, privatni investitori koji nameću svoju agendu. SZO se čini kao demokratski prostor, ali na kraju privatni kapital utječe na njegov rad. Pitanje je što je prostor za demokraciju. Knjiga daje analitičke alate, znanstvene analize i dokaze, ali i primjere kako se oduprijeti tome.

Slika 3 Dostupno za preuzimanje - na linku


Koje su teme za Global WHO Watch 6?

Već imamo prilično konsolidiranu listu. Izazov je predvidjeti koji će nalazi vrijediti u 2021. Imamo dovoljno kapaciteta, knjigu piše 100njak autora, možemo mobilizirati ljude u mreži – koji su na poziciji da podjele neko znanje koje nije mainstream, koji se bave grasrootom.

Kako se financira PHM?

Velik dio se bazira na aktivizmu, ljudi daju doprinose koji nisu novčani (prostor, tisak materijala…). To je ograničenje, ali je i dobar alat za neovisnost. Naravno, trebamo i financijska sredstava, a za to imamo nekoliko strategija – organizacije koje podržavaju i bliske su pokretu tražimo doprinose za jačanje kapaciteta. Imamo i projektno financiranje, a to je izazov jer PHM je radikalni društveni pokret. Borimo se da pokrijemo troškove i da budemo neovisni, a to nije lako. Izbjegavamo financiranje od strane farmaceutske industrije i bilo koje industrije koja ugrožava zdravlje i prava. Također izbjegavamo vlade i vladine agencije koje su protiv ljudskih prava i društvene pravednosti.

Imate li suradnju s nekim EU institucijama?

Ne direktno, najbliže preko Europske mreže protiv privatizacije i komercijalizacije zdravstvene i socijalne zaštite koja pokušava angažirati članove EU Parlamenta za svoju agendu za javno zdravstvo i pravo na zdravlje. Imaju obvezu (pledge) koju žele da članovi Parlamenta potpišu, a PHM sudjeluje i podržava takve akcije. Rad s EU institucijama nije naš fokus rada, ali rado sudjelujemo u povremenim akcijama. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

[1]https://centri.unibo.it/csi/en

[2]https://phmovement.org/the-peoples-charter-for-health/

[3]https://www.ghwatch.org/who-watch/about

[4]http://europe-health-network.net/?lang=en

[5]https://www.ghwatch.org/node/45529


Intervju s Chiarom Bodini, povodom regionalnog sastanka PHM-a u Zagrebu od 8. do 10. studenog 2019*, vodila je:

Snježana Ivšić

Tagovi:

zdravstvo    Preporučite članak: