Large 124617928 3482330578526387 3965621545005297226 n

Radnice i radnike zadarske menze u borbi za kolektivni ugovor podržali su i radnice i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pismo podrške koje su poslali na adrese Upravnog vijeća Agencije za studentski standard i rektorice Sveučilišta u Zadru prenosimo u cijelosti:

"Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 11. studenoga 2020.


Poštovani,

već više od 25 dana radnice menze Sveučilišta u Zadru štrajkaju za osnovno radničko pravo – pravo na ugovaranje osnovice plaće i vrijednosti boda za obračun plaće kroz kolektivni ugovor. Zahtjevu da se plaća definira u kolektivnom ugovoru protivi se njihov poslodavac, Agencija za studentski standard. Agencija je privatno poduzeće; njezin je osnivač javna ustanova Sveučilište u Zadru, a osnivača u Upravnom vijeću predstavlja rektorica Sveučilišta u Zadru.

Mi, potpisani radnici i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, podržavamo radnice u štrajku i pozivamo ih da ne posustanu u borbi za svoja prava. Podržavamo zahtjev štrajkaša da se plaća radnika dogovara u kolektivnom ugovoru. Zalažemo se da proces dogovaranja tog ugovora bude pravi dogovor i dijalog, a ne jednostrani diktat.

Kao članovi akademske zajednice pozivamo radnike i studente Sveučilišta u Zadru da solidarno potaknu svoju rektoricu na dijalog o kolektivnom ugovoru i na zaštitu radničkih prava u poduzeću čiji je osnivač njihovo Sveučilište.

 

Ivica Baković

Petra Barbarić

Luka Bekavac

Tomislav Bogdan

Jasmina Božić

Zrinka Božić Blanuša

Irena Bratičević

Tanja Bukovčan

Nadežda Čačinovič

Marica Čilaš Mikulic

Sven Cvek

Mirela Dakić

Martina Domines Veliki

Dean Duda

Frano Dulibić

Inja Erceg

Robert Faber

Renata Geld

Zvonimir Glavaš

Marijana Glavica

Ivo Goldstein

Maša Grdešić

Ivona Grgurinović

Nenad Ivić

Neven Jovanović

Vedran Juričić

Željka Kamenov

Mate Kapović

Gjuro Kladarić

Kristina Kocijan

Maša Kolanović

Tibor Komar

Marinko Koščec

Evaine Le Calvé

Marko Liker

Danijela Lugarić

Borislav Mikulić

Višnja Novosel

Jelena Ostojić

Ante Petrović

Elenmari Pletikos Olof

Marina Protrka Štimec

Martina Rončević

Mirjana Šnjarić

David Šporer

Jelena Spreicer

Meri Tadinac

Nikola Tomašegović

Mirjana Tonković

Hrvoje Tutek

Sanda Lucija Udier

Vesna Vlahović-Štetić

Jelena Vlašić Duić

Jasmina Vojvodić

Petar Vuković

Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu"


Pismo je dostupno na adresi shorturl.at/fntNX
    Preporučite članak: