Large croatia airlines

Kao što je javnost već upoznata, Županijski sud u Zagrebu donio je odluku kojom nam zabranjuje štrajk koji je trebao početi 9. kolovoza, a sve pod izgovorom ili „obrazloženjem“ da nismo pregovarali u dobroj vjeri i da nam nije bila namjera mirnim putem razriješiti spor oko Kolektivnog ugovora. U međuvremenu, odluku Županijskog potvrdio je i Vrhovni sud. Namjera mi je prikazati što se sve događalo od isteka posljednjeg Kolektivnog ugovora koji je prestao vrijediti s krajem 2016. godine te pojasniti što se zapravo krije iza sudske odluke.

Strukovni sindikati i osnivanje ORCA-e

Smatram da su cijeli ovaj proces pa tako i konačni ishod unaprijed planirani, i to još i prije početka pregovora u travnju 2017. godine. Tome prisnažuje i  činjenica da je Uprava, po prvi put u povijesti pregovaranja za Jedinstveni kolektivni ugovor u Croatia Airlinesu (u daljnjem tekstu CA), pozivala sindikate prije isteka važećeg Kolektivnog ugovora na sastanak, na kojem bi potpisali produženu primjenu istog Kolektivnog ugovora na još godinu dana.

No to Uprava svakako ne bi učinila da se krajem ljeta 2016. nije osnovao novi sindikat, ORCA (Organizacija radnika Croatia Airlinesa), i pokrenuo postupak utvrđivanja reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Da ORCA nije osnovana, velika je vjerojatnost da bi sindikat SHSZUZ (Samostalni hrvatski sindikat zaposlenika u zrakoplovstvu), koji pretežno okuplja administrativno osoblje, bio jedini reprezentativni sindikat i kao takav jedini imao mogućnost potpisa Kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava drugih struka, poput pilota, aviomehaničara i kabinskog osoblja.

Dotadašnji strukovni sindikati nisu bili brojčano dovoljno veliki da bi samostalno mogli dobiti reprezentativnost, no Zakon o reprezentativnosti je ipak ostavio mogućnost da i oni imaju priliku pregovarati ukoliko su svi sindikati suglasni i potpišu međusindikalni sporazum. Takva je praksa ranijih godina bila i u CA, no odljevom kadra iz strukovnih sindikata, i poznajući "kolegijalnost" vodstva SHSZUZ, nismo se mogli osloniti na to da će pred sam početak pregovora, taj međusindikalni sporazum biti potpisan.

Potpisivanje međusindikalnog sporazuma su ponudili SKOZ (Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova), HSPP (Hrvatski sindikat prometnih pilota), SSSAH (Samostalni strukovni sindikat aviomehaničara Hrvatske) i SITUZ (Sindikat inženjera i tehničara u zrakoplovstvu), no SHSZUZ je odugovlačio, te su se radnici okupljeni u brojčano manje sindikate odlučili udružiti i osnovati novi sindikat, ORCA-u.

Utvrđivanje reprezentativnosti i Kolektivni ugovor

Proces utvrđivanja reprezentativnosti odužio se potom na 4 mjeseca, a sve iz razloga što reprezentativni sindikat SHSZUZ nije želio, iako to nalaže Zakon o reprezentativnosti, potpisati dokumente potrebne za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata ORCA. Cijeli zimski period se vršio pritisak na sindikate koji su bili potpisnici još važećeg Kolektivnog ugovora, da pristupe potpisivanju produženja istog na još godinu dana. Pošto se osnivanjem novog reprezentativnog sindikata (ORCA) može pregovarati samo o novom Kolektivnom ugovoru, te stari prestaje vrijediti, strukovni sindikati osnivači ORCA-e, koji ionako nisu bili zadovoljni starim Kolektivnim ugovorom, nisu vidjeli smisao potpisivati nešto što bi vrijedilo svega nekoliko dana, odnosno dok ne dođe službeno Rješenje o reprezentativnosti.

Uprava je u obraćanju svim radnicima putem elektronske pošte pokušavala diskreditirati nas predstavnike sindikata koji nismo pristali na ucjenu, pa čak i izazvati bijes i mržnju protiv predsjednika sindikata SKOZ, HSPP i SSSAH, navodeći u mailovima naša imena, nazivajući nas nerazumnima i onima koji rade na štetu svojih članova. Pritom je hvalila i uzdizala postupke vodstva SHSZUZ.

Zbog dodatnog pritiska na radnike čiji sindikati nisu prihvaćali zadržavanje starog Kolektivnog ugovora, koji je u tom trenutku već bio ispod razine EU regulative koja se u prethodnih godinu dana mijenjala, Uprava je ponudila i potpisala Sporazum o produženoj primjeni starog Kolektivnog ugovora do kraja 2017. godine sa SHSZUZ-om, a potom i SITUZ-om, koji nema nikakvu težinu osim što želi pokazati da je spreman i na diskriminaciju radnika, kako bi ih se prisililo da potpišu Kolektivni ugovor koji radnicima ne odgovara. Vlasnik, iako upoznat s takvim nezakonskim djelovanjem u CA, nije poduzeo ništa da to spriječi.

Odmah po dobivanju Rješenja o reprezentativnosti, inicirali smo pregovore za novi Kolektivni ugovor. Uprava CA nas je ignorirala, pozive za sastanke upućivala je i dalje manjinskim sindikatima koji više nisu reprezentativni za pregovore, a tek po inzistiraju predstavnika ORCA-e na propisanim pravnim procedurama, prihvatili su započeti pregovore s reprezentativnim sindikatima.

Poslodavac ne želi novi KU

Kako se izgubilo već podosta vremena i u 2017., sindikati ORCA i SHSZUZ, jedini reprezentativni za pregovaranje za novi Kolektivni ugovor, ponudili su svoje prijedloge KU o kojima su željeli pregovarati. Kako bi pregovori bili učinkovitiji, predložen je i Protokol o pregovorima. Poslodavac je odbijao razgovor o Protokolu smatrajući da nije potreban obzirom da se može odmah potpisati Kolektivni ugovor koji su oni ponudili čime bi pregovori bili gotovi.

ORCA nije pristala na tu ucjenu te se priča o Protokolu nastavila na još nekoliko sastanaka. Unatoč pričama i predstavama od strane poslodavca da žele pregovarati i potpisati KU, već sam njihov zahtjev da se pregovori ne smiju snimati, da se zapisnik ne piše i ne potpisuje odmah nakon sastanka te da se sastanci pregovora održavaju jednom mjesečno (umjesto dva puta tjedno kako su predložili sindikati) upućivao je na to da se ne želi stvarno pregovarati već samo kupiti vrijeme.

Unatoč želji sindikata da se pregovara o prijedlogu novog KU, Uprava je odbijala prihvatiti nove pregovore i dalje uporno nudeći jedino stari, već istekli, KU kao jedino održiv. Dio radnika, koji okuplja ORCA, nije bio zadovoljan takvim prijedlogom poslodavca, dok je SHSZUZ prihvaćao ponuđenu opciju, uz zadršku da će, u slučaju da ORCA dogovori nešto povoljnije, onda i oni tražiti više.

Nije to prvi put da se na taj način ucjenjuje sindikat koji nije zadovoljan ponuđenom opcijom. Isto se događalo i ranijih godina. To, osim što stavlja dodatni materijalni teret za pregovaranje sindikatu koji nije zadovoljan dotadašnjom ponudom, pokazuje i da SHSZUZ ne dogovara i potpisuje Kolektivni ugovor kojim se reguliraju prava njegovih članova u trenutku kad smatraju da su zadovoljni ponuđenim i spremni to potpisati, već njihovo "zadovoljstvo" odnosno traženja vezuju za odredbe koje reguliraju prava radnika koji rade u drugačijim, otežanim uvjetima i koji su već dali do znanja da im ponuđeno nije prihvatljivo i ne mogu to potpisati. Očito je to uigrana taktika poslodavca i SHSZUZ-a kako bi se nezadovoljne sindikate ucjenjivalo i stavljalo im se što više materijalnih stvari na teret, iako bi, prema ranijim iskazima sindikata SHSZUZ, potpisali KU i bez toga.

Neuspješno mirenje i otkazani štrajk u kolovozu 2017.

Budući da pregovora o Kolektivnom ugovoru nije niti bilo, najavljen je i proveden postupak mirenja koji je završio neuspješno te je otvorio put sindikatima za legalne industrijske akcije.

Kako bi ispoštovao arbitražnu odluku o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, sindikat ORCA je zatražio mjesečne planove posada koji su mu potrebni za pripremu najave eventualnog štrajka. To je bio okidač za prvu tužbu kompanije protiv ORCA-e zbog nelegalnosti štrajka. Sud je odbacio tužbeni zahtjev kao neosnovan obzirom da štrajk do tada uopće nije bio najavljen.

Štrajk koji smo najavili za kolovoz 2017. godine spriječen je tek manjim ustupkom poslodavca, sadržanim u Promemoriji, uz posredovanje ministarstva i obećanjem da će se, kao predstavnik vlasnika uključiti u nastavak pregovora koji bi trebali završiti potpisom Kolektivnog ugovora do kraja godine. U dobroj vjeri, ORCA je otkazala najavljeni štrajk, i pokazala dobru volju i nadu u rješavanje nagomilanih problema bez štete koju štrajk može donijeti.

No, početkom rujna, Upravi se po treći put produžuje mandat na 6 mjeseci.

Istovremeno ORCA inicira nastavak pregovora kod poslodavca, no poslodavac čeka uključivanje ministarstva, koje se ne odaziva još naredna dva mjeseca.

Cijelo to vrijeme poslodavac krši dogovor sadržan u Promemoriji zbog čega šaljemo više dopisa i poslodavcu i ministarstvu sa zahtjevom za poštivanje dogovorenog i potpisanog zbog čega je i otkazan prethodno najavljeni štrajk.

U listopadu 2017. dotadašnji član Uprave, koji je u više platne kategorije u proteklih dvije godine promovirao dobar dio administrativnog osoblja, daje ostavku.

Nastavak pregovora

Dolaskom novog člana Uprave, dolazi i do preokreta u načinu vođenja pregovora koji su tada, u studenom, konačno nastavljeni. Sukladno ranije potpisanom Protokolu, pregovarački timovi se sastaju jednom tjedno. Već na prvom sastanku se pokušava riješiti pitanje dobre vjere poslodavca u pregovaranju koja je bila upitna zbog nepoštivanja onog što je u kolovozu potpisano, a to je primjena odredbi starog Kolektivnog ugovora za vrijeme trajanja pregovora.

ORCA-a je tom prilikom pokazala iznimnu toleranciju i strpljenje, pristavši na to da se preostali dio agencijskih radnika prebaci u CA s početkom nove godine, iako je to trebalo biti učinjeno početkom rujna 2017.g. SHSZUZ je tada predao svoj prijedlog za novi Kolektivni ugovor.

Na par narednih sastanaka uglavnom su se prihvaćale odredbe koje su izmijenjene u odnosu na stari KU, a sada usklađene sa Zakonom. Kada se radilo o novim odredbama ili onima koje bi trebale povećati neka postojeća prava, poslodavac se pozivao na uvjete u kompaniji koji to ne omogućuju u traženom opsegu. Npr. pitanje umora članova posada zrakoplova nije moguće riješiti na način kako je sindikat predložio već će se u narednih nekoliko godina raditi analiza i rješavati sustavno kroz radne grupe. Sektorski dodatak bi se mogao razmatrati kao letački dodatak nakon što, kako predlaže poslodavac, sindikati i poslodavac zajedno nastupe prema ministarstvu sa zahtjevom da se to ne oporezuje i pošto se postigne dogovor o tome.

Da sindikati ne slušaju iste argumente i izražavanje "dobre volje" poslodavca svaki put za vrijeme pregovora unazad sedam godina, vjerojatno bi i povjerovali da ta dobra volja stvarno postoji i da bi se nešto moglo i na taj način riješiti.

Kad se raspravljalo o plaćama u sektorima s posebnim i otežanim uvjetima rada, te da one u ovom trenutku nisu dovoljna kompenzacija za uloženo vrijeme, vještine, izloženost štetnostima na radnom mjestu i da su kao takve također uzrok nezadovoljstva radnika koji osjećaju da se njihov rad dovoljno ne cijeni, a pogotovo zato što su iste struke u drugim aviokompanijama puno bolje plaćene, poslodavac smatra kako bi to mogao riješiti kroz isplatu božićnice i regresa svim radnicima. Povrat umanjenih materijalnih prava radnika zbog restrukturiranja kompanije nije im prihvatljiv.

Kroz tjedan su se održavali dodatni sastanci u manjim radnim grupama na kojima se raspravljalo o specifičnim problemima, uključujući i radna vremena članova posada zrakoplova, i na kojima je bilo nekih pomaka u pronalaženju rješenja koja bi mogla biti prihvatljiva i radnicima. Rezultati dogovora na tim sastancima su se trebali prezentirati na pregovorima i ući u zapisnik kao dogovoreno za uvrštavanje u novi Kolektivni ugovor.

Prije zadnjeg sastanka pregovaračkih odbora u 2017. godini, Uprava je najavila sindikatima da će dostaviti svoju ponudu KU-a za koju su naveli da očekuju da će je sindikati prihvatiti i potpisati jer je Kolektivni ugovor bitan kako bi se mogli odobriti novi krediti za potrebe servisiranja motora zrakoplova za koje više nije bilo sredstava od prodaje vremenskih slotova. ORCA je uložila mnogo napora kako bi svoje zahtjeve za potpis Kolektivnog ugovora na tri godine svela na minimalnu razinu, materijalnih i nematerijalnih prava, a kojom bi se spriječio ili barem umanjio odljev licenciranog kadra iz kompanije u tom periodu.

Obje ponude su izložene na zadnjem sastanku pregovora održanom u prosincu 2017. No, utvrdilo se da niti nakon toliko uloženog vremena u razgovorima, čak niti ono dogovoreno na odvojenim radnim grupama više ne vrijedi. Ponuda poslodavca niti u jednom dijelu nije sadržavala rješenje ključnih problema skupine radnika koju predstavlja ORCA. Poslodavac je i dalje negirao postojanje specifičnih struka i njihovih posebnih uvjeta rada u aviokompaniji. Ponuda poslodavca nije bila niti solidarna, kako su je oni argumentirali, jer povećanjem vrijednosti boda, radnici s najnižim plaćama, u bilo kojem sektoru, to bi jedva osjetili. A radnika s neto plaćom ispod 5 tisuća kuna ima i u ORCA-i.

Budući se nisu planirani daljnji sastanci prije isteka godine, ORCA je najavila da će obavijestiti ministarstvo o tijeku pregovora, što je i bilo dogovoreno na prethodnom sastanku u studenom na kojem su prisustvovali i predstavnici ministarstva.

Dva dana kasnije, dostavljen je dopis ministru u kojem se traži njegovo uključivanje jer nije postignut dogovor oko potpisivanja Kolektivnog ugovora do kraja godine. Nikakve reakcije od strane ministarstva nije bilo sve do kraja siječnja 2018., kada se dogovorio sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca u ministarstvu za 7. veljače te je još jedan održan 14. veljače 2018.g. na kojem nije bilo predstavnika poslodavca.

2018. je stigla, a KU zaključen nije

Tijekom siječnja 2018. g. članovima ORCA-e nije omogućeno sudjelovanje na sastancima pregovora kako je, sukladno protokolu, bilo provedeno u zadnja dva mjeseca 2017. godine, te su predstavnici ORCA-e obavljali svoje uobičajene dužnosti u skladu s mjesečnim planom leta koji su dobili za taj mjesec. Također se odvijala komunikacija s poslodavcem po pitanju zapisnika sa zadnjeg sastanka pregovora u prosincu kako bi se mogao i on potpisati.

Možda ovdje treba spomenuti i da se predstavnici ORCA-e mogu baviti radom za sindikat isključivo u svoje privatno i slobodno vrijeme kojeg je iznimno malo, posebno ako se uzme u obzir da je obvezan odmor prije obavljanja letačke dužnosti a koji ulazi u to slobodno vrijeme. Također, nismo u mogućnosti u svoje radno vrijeme obavljati komunikaciju putem telefona ili interneta zbog nedostupnosti istog na našim avionima ili zbog radnih procesa na zemlji koji ne dozvoljavaju dodatno vrijeme za takvu komunikaciju.

Na sastanku u ministarstvu dogovoreno je da sindikati neće poduzimati ikakve radnje koje mogu dovesti do štrajka u naredna 2 mjeseca budući da se ponovo raspisuje natječaj za Upravu kompanije koji bi u tom roku trebao biti završen, a daljnji pregovori ovise o tome kakvu viziju će nova Uprava imati za naredno višegodišnje razdoblje za CA. ORCA je upozorila kakve bi posljedice mogle uslijediti zbog nedovoljno licenciranog kadra, te onih koji su još u firmi ali su nezadovoljni uvjetima i posebno pogođeni time što nemaju Kolektivni ugovor. Šteta koja će nastati još će više udaljiti mogućnost ispunjavanja naših materijalnih zahtjeva za što držimo da je odgovorna isključivo Uprava.

Iako je već proteklo dovoljno vremena od raspisivanja zadnjeg u nizu natječaja za Upravu CA, nova Uprava nije postavljena, a produžen je mandat na još 6 mjeseci trenutnoj Upravi.

Održan je još jedan sastanak pregovora uz prisustvo pomoćnika ministra prometa. I dalje se pokušalo odugovlačiti i kupovati vrijeme obećanjem da će se u naredna dva tjedna postaviti nova Uprava te da nam treba neko prijelazno rješenje dok ne prođe još jedna (sad već druga od početka pregovora) sezona.

ORCA je imala minimume iznesene u prosincu 2017. godine i bila je spremna dalje pregovarati o uglavnom nematerijalnim stvarima kako bi se stvorili uvjeti za potpisivanje Kolektivnog ugovora što prije. SHSZUZ je apelirao na čekanje nove Uprave te da se pregovori nastave nakon toga jer su smatrali da je pozicija privremene Uprave drugačija od one koja će biti s punim mandatom.

Pomoćnik ministra podržao je privremenu Upravu u smislu da je dovoljno to što je nudila sindikatima na potpis i da više od toga ne mogu ponuditi.

Najava, odgoda i zabrana štrajka

S takvim stavom, došlo je do zastoja u pregovorima, pokrenut je postupak mirenja koji je također završio neuspješno te je sindikat ORCA stekao zakonske uvjete za eventualnu industrijsku akciju. To je priznala i Uprava navodeći isto u internom dopisu svim zaposlenicima u kompaniji poslanom 12. lipnja 2018.

Od najave štrajka za 9. srpnja 2018. Uprava nas je pokušala ponovo uvući u pregovore, koji bi onemogućili pritisak najavljenim štrajkom jer bi nakon toga trebalo ponovo provoditi postupak mirenja, a vjera da će se sad nešto na taj način  promijeniti i riješiti više nije postojala. Naravno, sindikat koji je najavio štrajk uvijek može i treba sjesti s Upravom na sastanak (ne pregovore pregovaračkih odbora) po pitanju uvjeta za otkazivanje štrajka, ali takvi uvjeti nisu ponuđeni te je još održan sastanak po pitanju tehničkih uvjeta za održavanje štrajka (zbog arbitražne odluke kojom se određeni letovi, navedeni u odluci, moraju odrađivati za vrijeme trajanja štrajka).

Predstavnici ORCA-e odazvali su se na sastanak s premijerom i s vjerom, nakon tog sastanka, da će premijer održati riječ i da će se stvoriti uvjeti za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora, ne želeći ulaziti u štrajk koji bi dodatno naštetio kompaniji, jer cilj nije štrajk po sebi i nanošenje štete, već je cilj potpisivanje Kolektivnog ugovora koji bi radnicima jamčio prava na dulji period, a poslodavcu jamčio stabilnost za daljnje poslovanje.

Uprava je u međuvremenu podnijela tužbu zbog nezakonitosti tog štrajka te je održano jedno ročište prije najavljenog početka štrajka, na kojem štrajk nije proglašen nelegalnim, no tužba nije odbačena već je zakazano ročište na dan štrajka u kojem bi se saslušali svjedoci.

Zbog ranije navedene vjere da do potpisa Kolektivnog ugovora može doći i bez već najavljenog štrajka, štrajk je privremeno odgođen, kako bi se ostavilo još malo vremena stvaranju uvjeta o kojima se razgovaralo s premijerom.

Na žalost, premijer nije pokazao volju riješiti problem pa je novi početak štrajka, nakon što su iscrpljene sve mogućnosti da do potpisa Kolektivnog ugovora dođe bez njega,najavljen za 8. kolovoza. Tako se vraćamo na početak ovog teksta i sudsku zabranu kojom je privremeno okončano dvogodišnje natezanje oko potpisivanja novog KU u Croatia Airlinesu. Nadam se da sam uspjela razjasniti kontekst događanja i da je sada jasnije kolika je odgovornost za propast pregovora na strani Uprave i ministra.

 

Autorica teksta: Suzana Artuković Vuksan, članica Izvršnog odbora sindikata ORCA i predsjednica Sindikalnog pregovaračkog odbora za Kolektivni ugovor

Autor naslovne fotografije: Adrian Pingstone
Izvor naslovne fotografije:
Wikimedia Commons

Suzana Artuković Vuksan


    Preporučite članak: