Large alwindawson fb

Nedavna odluka Vrhovnog suda SAD-a u parnici Janus vs. AFSCME predstavlja velik izazov budućem sindikalnom organiziranju na području svih saveznih država. O sadržaju i mogućim posljedicama presude piše Jovica Lončar.

Američki Vrhovni sud je u srijedu 27.06. donio odluku da se radnicima u javnom sektoru koji nisu članovi sindikata ne može naplaćivati doprinos za troškove kolektivnih pregovora. Radi se o odluci koja će imati teške posljedice po američki sindikalni pokret, budući će osim pada prihoda od nečlanova vjerojatno doći i do osipanja postojećeg članstva. U američkom javnom sektoru sindikalno je organizirana oko trećina radnika, a u privatnom sektoru njih samo 7%. Dodajmo i da je sindikalno članstvo u SAD-u s preko 30% 1950-ih danas spalo na svega 11%.

Sudac Samuel Alito obrazložio je da je dosadašnja praksa kršila slobodu govora nečlanova budući ih se prisiljavalo da financiraju političke stavove s kojima se potencijalno ne slažu, a utječu na stvari od javnog interesa, kao što su primjerice državni proračuni. Ovom odlukom ukida se presedan (Abood protiv Odbora za obrazovanje grada Detroita) iz 1977. kojim je Vrhovni sud definirao razliku između obveznog i dobrovoljnog plaćanja doprinosa sindikatu pri čemu se obvezna naknada mogla koristiti samo za troškove kolektivnog pregovaranja, a dobrovoljna članarina za lobiranje i ostalu političku aktivnost. Sve je počelo tužbom Marka Janusa, socijalnog radnika specijaliziranog za alimentacije u državi Illinois, koji se pobunio protiv obveze plaćanja djelomične članarine iako nije član sindikata. Petero konzervativno nastrojenih sudaca obrazložilo je da su kolektivni pregovori sindikata javnog sektora inherentno politički čin i da se nečlanove ne može prisiljavati da ih plaćaju. Ovom presudom ruši se zakon o plaćanju obvezne članarine u djelomičnom iznosu u 22 američke savezne države koje imaju preko 5 milijuna radnika u javnom sektoru. Procjenjuje se da će zbog ove presude samo sindikati u državi New York izgubiti preko 100 milijuna dolara godišnjeg prihoda, dok bi brojka na razini cijele federacije mogla prijeći i milijardu dolara. Sindikat AFSCME (Američka federacija državnih, regionalnih i općinskih službenika), koji je direktni tuženik u slučaju Janus, proveo je intervjue s 600 000 radnika pokrivenih njihovim kolektivnim ugovorom i utvrdio da 35% planira i dalje plaćati doprinos solidarnosti, 15% će prestati, a 50% još nije odlučilo.

Ova odluka samo je nastavak legislativnog napada na sindikate budući je u preostalih 28 saveznih država na snazi tzv. pravo na rad regulativa, koja onemogućuje bilo kakvu naplatu naknade troškova kolektivnog pregovaranja od nečlanova.  

Podsjetimo da je u Hrvatskoj doprinos solidarnosti za nečlanove sindikata ugrađen u Zakon o radu iz 2003. Prema navedenoj odredbi nečlanovi sindikata su bili obvezni plaćati doprinos za korištenje prava koja je sindikat ugovorio ako je kolektivni ugovor s ugrađenim doprinosom solidarnosti na referendumu prihvatila većina radnika. Doprinos solidarnosti nije smio iznositi više od 65 posto prosječne sindikalne članarine i nije smio biti veći od jedan posto neto plaće radnika. Takve je odredbe u svibnju 2005. srušio Ustavni sud s obrazloženjem da je obveza plaćanja doprinosa nečlanovima sindikata, nametnuta kolektivnim ugovorima, u suprotnosti sa slobodom udruživanja koja je zajamčena Ustavom.

                                                                                                           

Detaljnije o samoj presudi, ali i pozadini i posljedicama za američki radnički pokret kao i vezanim događajima u Hrvatskoj može se čitati na sljedećim poveznicama:

https://www.portalnovosti.com/amerika-protiv-radnika

https://www.npr.org/2018/02/01/582539884/supreme-court-could-bleed-unions-dry

https://www.npr.org/2018/06/27/606208436/supreme-court-deals-blow-to-government-unions?t=1530144291984

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/janus-v-democracy?utm_source=Dissent+Newsletter&utm_campaign=5b046e55eb-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a1e9be80de-5b046e55eb-101917473

https://theintercept.com/2018/06/30/janus-bleed-unions-state-policy-network/

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/janus-afscme-public-sector-unions/563879/

https://www.huffingtonpost.com/entry/janus-unions-supreme-court-case_us_5a873b4de4b00bc49f43decd

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/umjesto-kriznog-neka-svi-placaju-sindikalni-porez/3402596/

http://www.nhs.hr/novosti/pokusaj_uvodenja_doprinosa_solidarnosti_po_uzoru_na_svedsku_dansku_svicarsku_i_bugarsku_u_nas_izaziva_polemike_3826/

 

Izvor naslovne fotografije: Facebook/ Alvin Dawson

Jovica Lončar


    Preporučite članak: