Large marikana masakr

Na globalnom Jugu prosvjed indijskih i zimbabveanskih seljaka i štrajk rudara u JAR-u. Na globalnom Sjeveru radnici na engleskim farmama obustavljaju rad zbog izrabljivanja, a sveučilišni djelatnici u SAD-u štrajkaju kako bi izborili bolja materijalna prava. O radničkim borbama diljem svijeta govorilo se na konferenciji Štrajkačka aktivnost u 21. stoljeću: implikacije nedavnog globalnog uzleta koja je početkom veljače održana u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici, u organizaciji Međunarodnog udruženja za štrajkove i društvene sukobe (IASSC).

Akademski radnici, istraživači i pripadnici društvenih pokreta te aktivisti iz afričkih država, zapadne i južne Europe, Balkana, Argentine, Brazila, Indije i SAD-a imali su priliku doznati i više o radu BRID-ove istraživačke sekcije. U sklopu panela o štrajkovima i prosvjedima u 20. stoljeću predstavila sam Arhiv radničkih borbi u post-socijalističkoj Hrvatskoj 1990. – 2015.