RAD. je časopis o radnim pravima i suradnji nastao oko ideje stvaranja fronte sindikata i civilnog sektora u borbi protiv svih oblika mjera štednje: smanjenja radničkih prava, dokidanja usluga institucija socijalne države i rasprodaje javnih dobara.

Ovaj će časopis u svom kvartalnom tempu izlaženja biti prilog drugačijem jeziku o radu, ali i širim društveno-političkim procesima koji su doveli do degradiranja radničkih prava i slabljenja sindikalnog pokreta.

Sve dodatne informacije o lokacijama na kojima možete preuzeti tiskani primjerak te promocijama časopisa pratite na Facebook stranici.

Novine su izdanje udruge BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), a projekt financijski podupire Ministarstvo kulture RH.DOWNLOAD:

PRVI BROJ (pdf)

DRUGI BROJ (pdf)

TREĆI BROJ (pdf)

ČETVRTI BROJ (pdf)

PETI BROJ (pdf)

ŠESTI BROJ (pdf)

SEDMI BROJ (pdf)