Ženska sindikalna škola

Objavljeno: 12.06.2014

BRID je organizirao Žensku sindikalnu školu kako bi učvrstio veze između sindikalistkinja i ukazao na specifične probleme ženskog radništva.

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) organizirala je Žensku sindikalnu školu na kojoj se predavanjima i radionicama koje su pohađale sindikalistkinje i sindikalisti iz desetak sindikata i tri sindikalne središnjice analizirala povijest ženskog radničkog pokreta, te se raspravljalo o temama poput dvostruke potlačenosti žena, socijalne reprodukcije, feminizacije siromaštva, ženskog sindikalizma i ženske industrije.

Suradnja između ženskih sindikalnih grupa i različitih feminističkih i radničkih udruga civilnog društva prošle je godine politički artikulirana u kampanji protiv novih izmjena radnog zakonodavstva kroz rad Ženske fronte za radna i socijalna prava. Tako je i cilj ove Škole bio učvršćivanje veza među sindikalistkinjama i aktivistkinjama te nastavak rada na koordiniranom djelovanju i mijenjanju kako političkih i društvenih procesa, tako i odnosa sindikata prema specifičnim problemima ženskog radništva.

Pogledajte u prilogu što polaznice, predavačice i organizatorice Ženske sindikalne škole govore o neplaćenom ženskom radu, nedostatku edukacije sindikalnog članstva, javnoj percepciji suvremenog sindikalnog djelovanja i mogućnostima novih savezništava.

U prilogu govore: Ljubica Horvat, Gordana Jagar, Suzana Artuković Vuksan, Branka Brstilo, Višnja Pavlić, Vedrana Bibić, Karolina Leaković, Ankica Čakardić.

 

Proizvodnja: Udruga BRID
Uz potporu Rosa Luxemburg Stiftung
svibanj 2014.