Sindikalni kružok: Sindikalno organiziranje mladih, primjer Ver.dija

Objavljeno: 19.08.2015

16.7.2015, Zelena akcija, Zagreb, Hrvatska

Četvrti sindikalni kružok u organizaciji Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju bavio se temom sindikalnog organiziranja mladih.
Namjera kružoka je problematizirati postojeće metode učlanjivanja mladih radnika i radnica u sindikate, pogotovo ako uzmemo u obzir da većina mladih radi u nesigurnim uvjetima, što dodatno umanjuje njihovu sindikaliziranost. Također, analizirat ćemo položaj onih koji su već učlanjeni u sindikate te mogućnosti i prepreke djelovanja i mijenjanja sindikalnih praksi kroz sekcije mladih.

Na temelju kratke prezentacije ustroja i rada njemačkog sindikata ver.di, koju će održati članica ver.dijeve sekcije mladih Sandra Kasunić, kroz diskusiju će se pokušati doći do potencijalnih taktika i dugoročnih strategija za postizanje veće uključenosti mladih u sindikalni rad i aktivizam. Tribinu moderira Branimir Šloser.