Miloš Baković Jadžić: Sindikalni pokret – perspektive i alternative

Objavljeno: 16.02.2016

Published on Jan 26, 2016

Miloš Baković Jadžić: Sindikalni pokret – perspektive i alternative

Izlaganje održano na konferenciji:
Vratimo socijalizam u igru: elementi za promišljanje socijalističke alternative
Dom omladine Beograda, 10. decembar 2015.
Centar za politike emancipacije
http://www.pe.org.rs