Marija Radoman: Uticaj promena na tržištu rada na položaj žena

Objavljeno: 26.07.2014

Marija Radoman: Uticaj promena na tržištu rada na položaj žena

Izlaganje održano na konferenciji
Rad, kapital, klasna borba: rad u periodu neoliberalne transformacije
Dom omladine Beograda, 4. aprila 2014.
Centar za politike emancipacije
http://www.pe.org.rs