Marija Jakovljević: Veza visokog obrazovanja i tržišta radne snage

Objavljeno: 04.08.2014

Marija Jakovljević: Savremeno evropsko tržište rada -- liberalizacija tržišta, veza visokog obrazovanja i tržišta radne snage

Izlaganje održano na konferenciji
Rad, kapital, klasna borba: rad u periodu neoliberalne transformacije
Dom omladine Beograda, 5. aprila 2014.
Centar za politike emancipacije
http://www.pe.org.rs