Heinz Bierbaum - Ekonomska demokratija i Radničko akcionarstvo

Objavljeno: 22.05.2015

Prof. dr Heinz Bierbaum - rođen je 1946. godine, studirao je društvene i ekonomske nauke u Frajburgu i Berlinu. Član je predsedništva partije DIE LINKE i predsedavajući međunarodne komisije. Od 2009. godine, član je skupštine u Sarlandu i glavni sekretar poslaničkog kluba partije Die Linke. Višegodišnji je sekretar sindikata metalaca (IG Metall), u početku ekonomskog odeljenja, a zatim postaje i prvi opunomoćenik IG Metall-a u Frankfurtu. Redovni je profesor ekonomije s težištem na politici i organizaciji preduzeća na Visokoj školi tehnike i ekonomije (HTW) u Sarbrikenu. Direktor je i INFO-instituta (Institut za organizacioni razvoj i politiku preduzeća) na HTW-u. Glavna interesovanja su mu ekonomska i finansijska politika, ekonomska demokratija i evropska politika.

Međunarodna konferencija u Zrenjaninu o Ekonomskoj demokratiji i radničkom akcionarstvu. Konferencija je održana u Kulturnom centru 11. i 12. Aprila 2015. godine.