Heiner Flassbeck: Ekonomska situacija Hrvatske u europskom kontekstu

Objavljeno: 01.05.2016

U organizaciji političke akademije Novo društvo i Friedrich Ebert Stiftunga, u sklopu ciklusa seminara ''Strategije ljevice: sindikati i socijalna demokracija'', u Rijeci je 12. lipnja 2015. održano predavanje njemačkog ekonomista Heinera Flassbecka pod nazivom ''Ekonomska situacija Hrvatske u europskom kontekstu: preporuke za bolju ekonomsku politiku''. U predavanju Flassbeck govori o europskoj i njemačkoj ekonomskoj i monetarnoj politici, mjerama štednje te o utjecajima tih politika na zemlje europske periferije.