Goran Jeras, Etičke banke

Objavljeno: 22.05.2015

Goran Jeras - menadžer i jedan od osnivača zadruge za Etičko finansiranje na temeljima prve etičke banke u Hrvatskoj (Co-op je član Federacije evropskih etičko i alternativnih banaka - FEBEA). Nakon studija fizike u Zagrebu, Gorana se preselio u Holandiju i počeo da radi kao konsultant za velike finansijske institucije. Sedam godina je radio na dizajniranju softverskih rešenja za različite klijente, analizu i razvoj modela rizika, usklađen sa novim zakonskim okvirima. Frustriran ponašanjem i neuspesima komercijalnih banaka kao i neoliberalnog ekonomskog sistema koji nisu u stanju da obezbede fer raspodelu bogatstva, održivi razvoj i potrebe ljudi uopšte, u 2010. godini započinje istraživanje i razvoj alternativnih finansijskih poslovnih modela za lokalne zajednice na principima ekonomske demokratije, saradnje, solidarnosti, zaštitu dobara i održivo korišćenje resursa. U 2013. godini se preselio u Hrvatsku i zajedno sa timom stručnjaka iz različitih oblasti započeo realizaciju etičke banke u cilju da postane finansijska okosnica solidarne ekonomije i održivog razvoja u Hrvatskoj. Etička banka u Hrvatskoj se očekuje da počne sa radom u drugoj polovini 2015. godine.

Međunarodna konferencija u Zrenjaninu o Ekonomskoj demokratiji i radničkom akcionarstvu. Konferencija je održana u Kulturnom centru 11. i 12. Aprila 2015. godine.