Diana Dovgan - Kooperative i zadrugarstvo

Objavljeno: 22.05.2015

Diana Dovgan - završila je master studije na odseku za međunarodne odnose (ULB, Brisel). Radi kao politički činovnik u CECOP - Evropskoj konfederaciji radnika i socijalnih kooperativa. Dijana je zadužena za sektor evropske politike koje su od interesa za CECOP i njene članice, kao što su preduzeća, zapošljavanje i socijalna politika. Ona se pridružila timu CECOP-a 2008. godine.

Međunarodna konferencija u Zrenjaninu o Ekonomskoj demokratiji i radničkom akcionarstvu. Konferencija je održana u Kulturnom centru 11. i 12. Aprila 2015. godine.