Deindustrijalizacija i radnički otpor - Miličić/Geto/Markuš/Klaus/Rakić/Srećković 18.5.2012.

Objavljeno: 13.03.2014

18/05/2012, 10:00h, ZKM
Deindustrijalizacija i radnički otpor

Uvod: Željko Klaus (Sindikat energije, kemije, nemetala, Hrvatska) — Siniša Miličić (Regionalni industrijski sindikat, Hrvatska ) — Milenko Srećković (Pokret za slobodu, Srbija) — Davor Rakić (Sindikat energije, kemije, nemetala, Hrvatska) — Branislav Markuš (pokret Ravnopravnost, Srbija) — Denis Geto (sindikat Tehnos, Hrvatska)

Zaključci: Jelena Miloš & Marina Ivandić (BRID, Hrvatska)

Moderator: Jovica Lončar (BRID -- Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Hrvatska)

Privatizacijom nekadašnjeg društvenog vlasništva, na području cijele bivše Jugoslavije dolazi do deindustrijalizacije i golemog pada udjela industrijske proizvodnje u BDP-u. Prerađivačka industrija je ili propala (primjerice, zagrebačka metalska industrija) ili je nastavila raditi sa znatno smanjenim kapacitetima (brodogradnja, elektrotehnika itd.). Proces je bio razoran, otpor slab i neuspješan. No, bilo je i svijetlih primjera radničkog otpora, među kojima svojim rezultatima odskaču zrenjaninska farmaceutska industrija Jugoremedija i kutinska industrija umjetnih gnojiva Petrokemija. U oba slučaja uzrok otporu bila je privatizacija, a izboreni su radničko dioničarstvo i uprava nad firmom u slučaju Jugoremedije te ostanak u državnom vlasništvu i radnička prevlast u nadzornom odboru u slučaju Petrokemije.


U većini privatiziranih kao i novoosnovanih poduzeća radnička prava i utjecaj radnika na politiku firme svedeni su na minimum. Jedan od pokazatelja stanja u Hrvatskoj jest sindikalna organiziranost: u javnom sektoru sindikalno je organizirano oko dvije trećine radnika, a u privatnom samo petina.

Međutim, privatizacija ni nakon 20 godina nije gotova -- sad su na udaru energetski sektor, vode, šume, zemljište. Cilj ovog panela jest ukazati na primjere uspješnog otpora i dati prikaz stanja po pitanju radničkih prava i organiziranja kako bi se izvukle pouke za ono što nas tek čeka.

http://www.archive.subversivefestival.com/subff2012/forum/7/9/deindustrijalizacija-i-radnicki-otpor