Darko Vesić: Od pune zaposlenosti do fleksibilnog rada - klasna borba u vreme neoliberalizma

Objavljeno: 10.03.2015

Darko Vesić: Od pune zaposlenosti do fleksibilnog rada -- klasna borba u vreme neoliberalizma

Izlaganje održano na konferenciji
Rad, kapital, klasna borba: rad u periodu neoliberalne transformacije
Dom omladine Beograda, 3. aprila 2014.
Centar za politike emancipacije
http://www.pe.org.rs