Šta donosi novi zakon o radu - visina otpremnine kod tehnološkog viška

Objavljeno: 03.02.2014

Po novom Zakonu o radu se smanjuje i visina otpremnine kod tehnološkog viška, jer se pri obračunu uzima samo osnovna zarada zaposlenog (bez uvećanja koja su se do sada obračunavala) i to samo za radni staž kod poslednjeg poslodavca (onog koji ga otpušta). Ovo otvara prostor za mnoge zloupotrebe. Na primer, poslodavac bi mogao da iznajmi, preko agencije, radnika/radnicu drugom poslodavcu -- koji onda ima mogućnost da ga otpusti bez otpremnine.