Šta donosi novi zakon o radu - Umanjenje naknada zarade

Objavljeno: 22.02.2014

Sve naknade zarade (za vreme odsustvovanja sa rada zbog plaćenog odsustva, godišnjeg odmora, vojne vežbe, odazivanja na poziv državnog organa, privremene sprečenosti za rad do 30 dana ako je sprečenost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću, privremene sprečenosti ako je sprečenost nastupila povredom na radu ili profesionalnom bolešću, za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog do 45 radnih dana u kalendarskoj godini ili na dan praznika koji je neradni dan) utvrđuju se u visini osnovne zarade uvećane za minuli rad, čime se značajno smanjuju prihodi zaposlenih.

http://gerusija.com/wp-content/uploads/2014/01/1512109_10152256236179101_750148431_o.jpg