Šta donosi novi zakon o radu - ukidanje sindikalnih prava

Objavljeno: 22.02.2014

Najveći broj izmena i dopuna Zakona o radu potpuno ukida ili umanjuje prava radnika, ali i prava radničkih organizacija. Tokom poslednje dve decenije ovo je prvi veliki udar na prava sindikata.

Istovremeno, većina predloženih izmena o pravilima delovanja sindikata ili zastupnika radnika nije u skladu sa međunarodnim konvencijama o poštovanju sindikalnih sloboda i prava koje je Srbija potpisala i mora ih poštovati. (Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 87 i 98.) U tom kontekstu vrlo je opasan predlog (čl.222.) da se sindikalno organizovani radnici u javnom sektoru isključe prilikom utvrđivanja reprezentativnosti sindikata. S obzirom na to da sindikati gotovo i ne postoje u privatnim firmama, te da oni prvenstveno deluju u javnom sektoru, ovom izmenom bi sindikalni pokret izgubio relevantnost i partnerski potencijal u socijalnom dijalogu.

Isključenjem sindikalnog pokreta bilo bi, između ostalog, eliminisano i svako eventualno protivljenje sindikata privatizaciji javnih preduzeća koje sada zagovaraju sve političke stranke iako su upravo te iste političke stranke davno već "privatizovale" javna preduzeća i pretvorile ih u kontejnere za zapošljavanje partijskih članova i rođaka.

Navodeći argumente za privatizaciju javnih preduzeća političari se služe manipulacijama kada tvrde da javna preduzeća loše posluju jer su "poslednji mastodonti samoupravljanja". Ne posluju javna (državna) preduzeća zato što potiču iz socijalizma, nego zato što njima upravljaju članovi političkih stranaka, te ih uništavaju izvlačeći iz njih novac i drugu dobit za svoje stranke. Zato javna preduzeća prvo treba osloboditi od partijskih predatora, ali ih ne prepuštati u ruke privatnih predatora već ih reorganizovati i vratiti istinski javni status kako bi postala uspešna javna preduzeća poput brojnih državnih kompanija u zemljama EU.