Šta donosi novi zakon o radu - godišnji odmor

Objavljeno: 22.02.2014

Po Novom zakonu o radu, ukida se pravo svim zaposlenimana na pun godišnji odmor ukoliko žele da ga koriste pre 1. jula tekuće godine, a ukoliko se takva potreba javi oni mogu da koriste samo srazmerni deo godišnjeg odmora. Takođe, poslodavci više nemaju obavezu izdavanja rešenja zaposlenima najkasnije 15 dana pre korišćenja godišnjeg odmora, čime se zaposleni do poslednjeg dana drže u neizvesnosti da li će mu poslodavac odobriti korišćenje godišnjeg odmora. Iz ovoga proističe da zaposleni neće moći da planira svoj odmor do poslednjeg trenutka, a onda se dovodi u pitanje i kvalitet tog odmora, naročito ako se uzme u obzir i naknada koja će tog meseca biti drastično smanjena jer tako predviđa Novi zakon o radu.