Šta donosi novi zakon o radu - dokaz o socijalnom osiguranju

Objavljeno: 22.02.2014

U delu o zasnivanju radnog odnosa predlog novog zakona o radu predviđa razrešenje dužnosti poslodavaca da radnicima nakon 15 dana od stupanja zaposlenog na rad dostave fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje (član 35). Elementarno je pravo radnika/ca da znaju, da imaju dokaz i da im je omogućen uvid u to da li poslodavci izvršavaju obaveze po pitanju uplaćivanja socijalnog osiguranja. Redovno uplaćivanje osiguranja za slučaj nezaposlenosti, penzionog i zdravstvenog osiguranja, sve to ulazi u korpus osnovnih radničkih prava. Iako postojeći zakon sadrži ovu klauzulu, u praksi je ona često bila zanemarivana. Problem se neće rešiti tako što će se ova klauzula izbrisati i situacija za radništvo još više pogoršati, nego tako što će se pravna regulativa pojačati u pravcu još veće kontrole poslodavaca ne bi li se sprečile zloupotrebe.