Pravedno upućivanje na rad - film pojašnjenja - Fair Posting (HR)

Objavljeno: 08.10.2018

U Europi postoji veliki broj radnika koje poslodavac šalje na rad u Njemačku. Takvi radnici i radnice smatraju se osobama upućenima na rad u inozemstvo. Kao upućeni radnik lako možete postati žrtva iskorištavanja. Kako do toga dolazi i što možete poduzeti protiv toga prikazano je u ovom kratko animiranom filmu.