Pozor - ZOR! /// Postupno ukidanje prava na štrajk

Objavljeno: 25.02.2014

Novi Zakon o radu, osim gomile štetnih posljedica koje smo tematizirali u proteklih jedanaest videa kampanje Pozor - ZOR!, također sužava mogućnost održavanja štrajka. Dosad je bilo moguće štrajkati zbog različitih socijalnih i gospodarskih interesa radnica i radnika, a novim je Zakonom o radu pravo na štrajk suženo isključivo na područje kolektivnih ugovora. Donese li se Zakon u ovakvom obliku, neće biti moguće štrajkati, primjerice, ni oko samih promjena Zakona o radu, niti bilo kojih drugih interesa radnica i radnika van kolektivnih ugovora.

govorili:
Tomislav Kiš, glavni tajnik Novog sindikata
Mislav Stublić, BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju)
Josipa Marjanović, Sekcija mladih SSSH
Dario Vuković, Sekcija mladih SSSH

https://www.facebook.com/zenskafronta
http://hurs.eu/?p=3054
http://sssh.hr/hr/vise/sekcija-mladih-68/sekcija-mladih-sssh-prijedlog-novoga-zor-a-je-civilizacijski-korak-unatrag-1003
http://sssh.hr/hr/vise/granski-sindikati-74/potpora-sindikata-umirovljenika-hrvatske-strajku-solidarnosti-1005
https://www.facebook.com/skriptatv

-------

Kampanja Pozor -- ZOR!

Video kampanjom Pozor -- ZOR! Ženska fronta za radna i socijalna prava u suradnji sa Skriptom TV nastavlja upozoravati i informirati javnost o negativnim tendencijama novog Zakona o radu koji je, nakon što je Vlada 23. siječnja dala zeleno svjetlo, upućen u saborsku proceduru.

Tijekom veljače, kroz niz kratkih video uradaka sindikalistkinje i sindikalisti te brojne aktivistkinje i aktivisti progovorit će o različitim aspektima ovoga zakona koji potire izborena radnička prava stavljajući u prvi plan daljnju fleksibilizaciju rada.
U prilozima će biti riječi o utjecaju reformi  na mlađu i stariju populaciju, specifičnostima ženskog rada, sužavanju mogućnosti štrajka, radničkoj perspektivi LGBTIQ osoba, fleksibilizaciji radnog vremena, zamkama agencijskog rada  i mnogim drugim pitanjima.

Ono što treba nanovo naglašavati jest činjenica da se širenjem takozvanih atipičnih oblika rada na kojima počiva novi ZOR produbljuje siromaštvo, smanjuju nadnice, onemogućava planiranje slobodnog vremena te oslabljuje sindikalno organiziranje.

Ovakvom reformom radnog zakonodavstva "socijaldemokratska" Vlada  legitimira dugoročnije socijalne procese čije će posljedice biti vidljive u neposrednim radnim odnosima i mirovinskoj potpori, te će odrediti smjer društvenih kretanja i generacijama koje slijede. Naša je dužnost pokušati ih zaustaviti u tom naumu.

Solidarno,
članice i članovi Ženske fronte za radna i socijalna prava

_ _ _ _


Ženska fronta za radna i socijalna prava osnovana je 18. rujna 2013. na poziv ženskih sindikalnih grupa ženskim organizacijama i udrugama za zaštitu ljudskih prava, kako bi se razmotrilo stanje radnih i socijalnih prava žena u kontekstu nedavnih i predstojećih promjena radnog, mirovinskog, socijalnog i inog zakonodavstva.

Žensku frontu za radna i socijalna prava čine: Autonomna ženska kuća Zagreb, BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), Centar za ženske studije, CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje, istraživanje), Inicijativa za rad spremne, Kontra, Koordinacija žena HURS-a, Odbor žena NHS-a, Roda (Roditelji u akciji), ROSA (Centar za žene žrtve rata), Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Ženska mreža Hrvatske (30 ženskih grupa), Ženska sekcija SSSH.

- - - - -

glazba:
"Da Nam Živi, Živi Rad", izveo Zabavni Orkestar, TV Zagreb, 1974.
http://yugoslavian.blogspot.com/2009/05/labor-day-may-1st.html?q=pesma+radu