Health4all and NOT FOR SALE!

Objavljeno: 29.03.2017

U petak, 7. travnja, obilježava se Međunarodni dan zdravlja. Kako bi upozorili na sve snažnije privatizacijske trendove i potrebu da se javni zdravstveni sustavi obrane od komercijalizacije, europske aktivističke organizacije pozivaju sve na dan akcije!