Large 10952400 753388748089292 2314475508388346741 n

 

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010. godine i uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pravna klinika djeluje u okviru Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te pruža primarnu pravnu pomoć, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Primarna pravna pomoć obuhvaća davanje općih pravnih informacija i pružanje pravnih savjeta. Pravna klinika nije ovlaštena zastupati u sudskim postupcima niti može podnositi podneske u ime stranke, ali može pomoći u sastavljanju istih. Zastupanje pred sudom te sastavljanje pismena obuhvaćeno je sekundardnom pravnom pomoći koju pružaju odvjetnici.

Studenti koji volontiraju u Pravnoj klinici redovito posjećuju i druge gradove. Na tzv. vanjskim klinikama također se provodi održavanje intervjua sa strankama koje nisu u mogućnosti doći u prostorije Pravne klinike u Zagrebu te se zaprimaju njihovi predmeti. Raspored vanjskih klinika dostupan je na web stranicama Pravne klinike.

Na zaprimljenim predmetima rade studenti viših godina Pravnog fakulteta u Zagrebu. Studenti samostalno i kolektivno obrađuju slučajeve, pri čemu im akademski mentori (nastavnici i vanjski suradnici, odvjetnici) pružaju podršku, daju sugestije te nadziru savjete koji se daju građanima. Na taj način razvijen je interni sustav kontrole kvalitete rezultata, stoga je svaka pružena informacija potvrđena od strane stručnjaka.

Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Područja za koja su osnovane posebne skupine jesu: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te ovršni postupci. Shodno tome, u Pravnoj klinici organizirano je 7 grupa koje se bave pojedinim područjem.

Grupa za zaštitu prava radnika usredotočena je na rješavanje pravnih problema iz područja radnih odnosa. Slučajevi kojima se kliničari učestalo bave odnose se na problematiku otkaza ugovora o radu, podnošenje zahtjeva za zaštitu prava radnika, neisplatu plaće, mobbing na radnom mjestu, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kao i ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi te prava za slučaj nezaposlenosti. U akademskoj godini 2017/2018. Pravna klinika zaprimila je 1.974 predmeta, od čega je Grupa za zaštitu prava radnika riješila čak 361 predmet.

Svaka osoba koja ne može ostvariti pravnu pomoć na drugi način, može se obratiti Pravnoj klinici. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na određenom predmetu odlučuje se na sastancima tijela klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta. Primjerice, Pravna klinika pridržava pravo odbiti predmete ako osoba već ima odvjetnika u pojedinom slučaju, zatim ako se radi o predmetu s međunarodnim elementom, ili ako je zahtjev korisnika očito neosnovan ili ima obilježja zloporabe prava.

Radno vrijeme klinike je od ponedjeljka do petka od 10 do 12h, te srijedom i četvrtkom od 17 do 19h. Osobe koje žele ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć mogu se obratiti klinici:

  1. osobno u Palmotićevoj ulici 30. Prethodno je potrebno telefonski se naručiti na 01/4811-320 ili 01/4811-324 te dogovoriti termin razgovora. Dežurna osoba uzima osobne podatke, kao i opis činjeničnog stanja te pravna pitanja stranke. Poželjno je da se prilikom dolaska u kliniku, ponesu i svi relevantni dokumenti.
  2. putem električnog obrasca dostupnog na web stranici Pravne klinike. 

Pravna klinika

Tagovi:

Pravna klinika    Preporučite članak: