Rezultati pretrage

Pravna klinika: Kolektivni ugovori

Pravna klinka: Kako voditi evidenciju radnog vremena?

Pravna klinika: Sezonski radnici i njihova prava

Pravna klinika: Zapošljavanje stranaca

Pravna klinika: Zaštita osobnih podataka i privatnosti radnika

Pravna klinika: Jednakost plaća

Pravna klinika: Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Pravna klinika: Sindikalno udruživanje

Pravna klinika: Noćni rad i zdravlje radnika

Pravna klinika: Pravo na štrajk

Pravna klinika: Ugovor o djelu

Pravna klinika: Tužba u građanskom postupku

Pravna klinika: Direktiva EU 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u EU

Pravna klinika: Prava za vrijeme nezaposlenosti

Pravna klinika: Specifična zdravstvena zaštita radnika

Pravna klinika: Priprema za zapošljavanje

Pravna klinika: Diskriminacija na područjima zapošljavanja i rada

Pravna klinika: Ugovor o najmu stana

Pravna klinika: Obveze poslodavca u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom i mjestima rada

Pravna klinika: Rodiljne i roditeljske potpore