Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju poziva vas na tribinu „Ti si tako hladna“, na kojoj ćemo govoriti o kontinuiranom organiziranju žena u odabranim momentima predratnog, ratnog i poratnog perioda – borbi žena kroz sindikate, na selu i za samoupravljanje. Započinjemo s 1917. – godinom obnove sindikalnog rada u tadašnjoj Hrvatskoj-Slavoniji, a završavamo s 1961. – godinom gašenja Saveza ženskih društava.

Epohu prelamamo kroz drugačiji pogled na motive iz životopisa Tatjane Marinić (1897. - 1966.), borkinje, učiteljice i pionirke domaćih socijalnih službi, čiji su život i rad u prethodnim interpretacijama dobrim dijelom ispisani likovima njenih suradnika i ljubavnika.

Osim povratka potisnutog iskustva borbe za ženska radnička i socijalna prava, relevantnom držimo reinterpretaciju perioda između 1953. i 1961., doba famoznog pada u samoupravnom eksperimentu. Istraživački i izlagački kontinuitet čini plebejska linija; impuls odozdo kao nulta točka angažirane ženske povijesti. Zalog egalitarnosti koji povijest AFŽ-a – sa svim kontradikcijama ženskog organiziranja prije, za i nakon njega – pruža, čini nam se neizostavan pri promišljanju (ili izgradnji) bilo kakvog ozbiljnog uključivog emancipatornog projekta u današnje doba odrona naših izborenih i stečenih prava.

Na tribini govore:

Marija Ćaćić

Ivana Pejić

Jelena Tešija

Stefan Treskanica


*Iz pisma A. B. Šimića Tatjani Marinić, 8. siječnja 1924.

* * *

Dizajn: Petra Milički