U utorak, 20. veljače u 10.30 sati u sklopu ciklusa Tribina IEF-a i projekta HRZZ-a Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (TRANSWORK) u knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku (Šubićeva 42, V. kat) održat će se predavanje Tihane Rubić, "Nezaposleni u Zagrebu: Značenja rodnih i generacijskih kategorija na tržištu rada".

Izlaganje se temelji na etnološkom i kulturnoantropološkom istraživanju nezaposlenosti i neformalne ekonomije, provedenom od 2007. do 2011. godine u jednom zagrebačkom stambenom („radničkom“) naselju. U istraživanje se krenulo od pretpostavke da su novouspostavljeni ekonomski sustavi, odnosi i potrebe snažno utjecali na individualni i obiteljski život u razdoblju hrvatske tranzicije, s temeljnim istraživačkim pitanjem – na koji način? Kako su se makropromjene odražavale na život pojedinaca i na obiteljsku svakodnevicu? Kako su brojni (dugotrajno) nezaposleni od devedesetih godina 20. stoljeća do danas osiguravali svoju materijalnu egzistenciju, kako su se suočavali s krizom, kako su vlastite živote činili smislenima? Na osnovu čega su, u materijalnom i simboličkom smislu, racionalizirali svoje odluke u sadašnjosti i oblikovali projekcije za budućnost?

U fokusu istraživanja su mehanizmi (strategije preživljavanja) kojima su se bivši radnici nosili s dugotrajnom formalnom nezaposlenošću. U izlaganju će naglasak biti na dinamičnosti odnosa rodnih i generacijskih društvenih kategorija na tržištu rada, obiteljskog života, formalne nezaposlenosti i neformalne ekonomije. Dominantno će biti raspravljana tri aspekta (ne)formalnoga tržišta rada: položaj žena; generacijski determinirane socioekonomske razlike među (ne)zaposlenima; te urbani kontekst (naselje kao istraživačka jedinica, grad kao akter u socioekonomskim procesima i transformacijama). Nezaposlenost i neformalna ekonomija će u prvom dijelu izlaganja biti teorijsko-metodološki konceptualizirani, a potom sagledani kroz empirijski materijal – prakse, valorizacije i naracije socioekonomskoga života pojedinaca i zajednica u (post)socijalističkoj/tranzicijskoj Hrvatskoj. Ilustrirat će se i argumentirati tvrdnja kako su neformalna ekonomija i obiteljska pomoć u svakodnevici nezaposlenih znatno amortizirali nevolju nezaposlenosti, kao i da su značenja i vrijednosti rodnih te generacijskih društvenih kategorija bitno definirani makroekonomskim i političkim promjenama te transformacijama na tržištu rada.

TIHANA RUBIĆ docentica je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. doktorirala je na temi odnosa obitelji i neformalne ekonomije u Hrvatskoj, istražujući ove teme kroz etnološku i kulturnoantropološku perspektivu te oblikovavši rezultate istraživanja u znanstvenu knjigu pod naslovom Nezaposleni u gradu: Antropologija rada i neformalne ekonomije (2017., Zagreb, Hrvatsko etnološko društvo (hed-biblioteka)). Od 2014. godine istraživačica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost, "Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet", u okviru kojeg se bavi temom politika različitosti i istražuje među marginaliziranim zajednicama u gradu Zagrebu.