Tribina i javna rasprava: "Rad i radnici/e u kulturi"

26.05.2014. @ Društveni centar Rojc | 19:00
Dnevni boravak (prizemlje desno - na kraju hodnika)

Sudjeluju:

- Vesna Vuković - kustosica, autorica, prevoditeljica, članica zagrebačkog kolektiva [BLOK]
- Tanja Miličić - voditeljica Kina Valli i članica umjetničkog savjeta Pulskog filmskog festivala
- Kristina Nefat - kostimografkinja i producentica Teatra Rubikon

Moderatori: Goran Matić i Irena Boljunčić Gracin

UVOD

Globalni trendovi u modelima financiranja kulture odavno povećavaju udio nereguliranih i nestalnih radnih odnosa, takozvanih free-lancer-a. Romantična nota koju tom izrazu podaje pojam slobode, učinila je svojedobno pojam free-lancinga poprilično privlačnim, a razmjeri oduševljenja pojedinih autora sežu i dotle da takav oblik rada vežu uz ideal potpuno emancipiranog umjetnika, pa čak i čovjeka, budućnosti.

No, nakon izbijanja ekonomske krize i posljedičnih politika štednje, nestalni i nesigurni oblici rada postaju sve raširenija pojava, čime se u sve većoj mjeri otkriva profana strana takvih aranžmana. Sve manje se govori o freelancingu, a sve više o prekarijatu, "opasnoj novoj klasi u nastajanju". Financiranje kulturnih djelatnosti prepušteno je gotovo u potpunosti neizvjesnim projektnim ciklusima, a nestalni, nesigurni, i slabo plaćeni poslovi postaju svakodnevica za gotovo sve radnike u kulturi, ali i sve veći broj njih izvan kulturne sfere.

Tribinom želimo osvijetliti detalje ovdje ocrtanih procesa, kao i istražiti načine na koje jedna tako sveobuhvatna transformacija materijalnih uvjeta umjetničke proizvodnje - kao i sve izraženija tendencija komodifikacije umjetnosti i asimilacije kulture u procese brendiranja destinacije - utječe na umjetničke prakse i sam konačni kulturno-umjetnički proizvod.

::::::::

Ova tribina je druga je u nizu koju Pilula i SUR pripremaju za ovu godinu. Prva tribina i javna rasprava na temu “Javna funkcija medija – stanje i perspektive” održana je 28. veljače 2014. godine.

Organizatori:
Savez udruga Rojc
Pilula - platforma za teoriju i praksu društvenih promjena

Podrška:
Zaklada Kultura nova