Ove srijede u 18h u prostoriji Filodrammatice u Rijeci:

Tribina "(Dis)kontinuiteti radničkog organiziranja i metoda borbe od 1990.-2014."

Marina Ivandić predstavit će analizu radničkog organiziranja i metode borbi u razdoblju od raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije do današnjih dana. Marina Ivandić i koautor istraživanja Igor Livada, u svojoj analizi, kao indikatore uzimaju određene prakse organizacije i metode te prate njihov razvoj kroz promjene ekonomskog i političkog konteksta (ratne godine, desetogodišnja vlast HDZ-a, zatim dolazak SDP-a i liberalne demokracije). Publikaciju je objavio Rosa Luxemburg Stiftung, ured za jugoistočnu Europu sa sjedištem u Beogradu. Prevoditeljica teksta je Jelena Miloš, a prijevod je dostupan besplatno i možete ga pronaći na stranici Rosa Luxemburg Stiftung. Tekst na hrvatskom jeziku možete pronaći na internetskoj stranici dvotjednika, Zarez

Između ostalog, na predavanju će biti iznesena iskustva o sljedećim fenomenima: zauzimanje poduzeća kao metoda borbe, stožeri za obranu poduzeća te sudjelovanje udruga civilnog društva u radničkim borbama.

Kao jedan od rezultata umrežavanja civilnog društva sa sindikatima nastale su novine RAD., novine o radnim pravima i suradnji, pokušaj da se o radu i radnicima progovori iz pozicije koja ne reproducira dominantne prikaze rada uspostavljene u mainstream medijima već da o radu i sindikalnom organiziranju govore i pišu oni kojih se to najviše tiče – radnici i radnice. Nakon razgovora o radničkom organiziranju, Nikola Ptić i Ana Vračar predstavit će treći broj časopisa RAD.

Marina Ivandić, Nikola Ptić i Ana Vračar članovi su udruge Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID). BRID je nastao 2012. godine, a bavi se zaštitom radničkih prava te promicanjem demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima.