Iza zatvorenih vrata, tajno i bez mogućnosti utjecaja građana u tijeku su pregovori oko Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva - TTIP (EU-SAD) te Sveobuhvatnog ekonomskog i trgovinskog ugovora - CETA (EU-Kanada).


Radi se o tzv. sporazumima o slobodnoj trgovini koji bi, tvrde mainstream ekonomisti, političari i mediji, trebali stimulirati ekonomiju brišući trgovinske barijere. Kako su carinske barijere između EU, SAD-a i Kanade ionako na povijesno najnižim nivoima, TTIP i CETA najviše će se odraziti na one necarinske, poput stečenih radničkih, socijalnih, ljudskih ili ekoloških prava te demokratski usvojenih regulativa.

O čemu se točno radi, gdje su problemi i što se može učiniti pojasnit će članovi platforme Zaustavimo TTIP:
Jakov Kolak, KSFPZG
Duje Prkut, GONG
Hrvoje Radovanović, Zelena akcija

Zaustavimo TTIP: http://www.zaustavimottip.org/
Cijela najava:http://www.booksa.hr/klub/sumrak-demokracije-tajni-sporazumi-ttip-i-ceta