Udruga Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) i Sindikat metalaca Hrvatske vas pozivaju na tribinu pod nazivom:

"Širenje područja suradnje: udruge i sindikati u zajedničkoj borbi za javni interes"

Tribina je jedna u nizu aktivnosti koje BRID provodi sa željom da se uspostave šire platforme, temeljene na solidarnosti, koje bi uključivale organizacije civilnog društva, sindikate, grass-root pokrete kao i sve ostale zainteresiranima za radnička pitanja i borbu za javni interes.

Na tribini će govoriti:

Antun Štivić - dopredsjednik Sindikata Metalaca Hrvatske
Darko Maras - predsjednik sindikata "Socijalna pravda"
Domenika Benak - sudionica u štrajku srednje medicinske škole
Ana Vračar - članica udruge BRID

Antun Štivić i Darko Maras će govoriti o svom radu i svojim borbama za radnička prava, te će se osvrnuti na dosadašnje oblike suradnji sa udrugama i pokušati odgovoriti na pitanje u kojim smjerovima bi ta suradnja mogla ići dalje.

Domenika Benak će ispričati što je učenice i učenike brodske medicinske škole natjeralo na štrajk i kako su ga organizirali i proveli.

Ana Vračar će ukratko prezentirati rad BRID-a, te iznjeti neke od planova za buduće aktivnosti.

Na tribini će biti govora i o akciji "Ne damo naše autoceste" koja je do sada najveći primjer suradnje sindikata i udruga.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju nastala je u ožujku 2012., a bavi se zaštitom i promicanjem radničkih prava, demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima. Organizacija nastoji pružiti pravnu, ekonomsku i terensku pomoć radnicima i radnicama u obrani njihovih prava, samoorganiziranju, uspostavi grass-root demokratskih sindikata te restrukturiranju radnih mjesta na principima demokracije i solidarnosti te u skladu sa kooperativnim načelima.

Do danas je BRID, između ostalog, sudjelovao u organizaciji prikupljanja potpisa protiv privatizacije autocesta, radu s Ženskom frontom za radna i socijalna prava tijekom kampanje protiv novog Zakona o radu, a njegovi članovi proveli su i istraživanje aktivnih mjera zapošljavanja te, zajedno s pulskim aktivistima, organizirali tribinu o mogućoj koncesiji poluotoka Muzil; isto tako, video-sekcija organizacije do danas je proizvela kraće priloge koji pokrivaju pitanja problema u Imunološkom zavodu, oporavka od posljedica ovogodišnjih poplava u Gunji te promjena u radnom zakonodavstvu.

Uz to, aktivno je uključen u organizaciju sindikalnih škola u suradnji s nizom sindikata čiji je cilj edukacija sindikalnih povjerenika o nizu tema kao što su feminizam, radno zakonodavstvo i metode sindikalne borbe.


Projekt podupire Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.