Privatizacija javnih usluga je trend koji je u zemljama EU počeo 1980-ih nakon neoliberalnog zaokreta. U mnogim državama EU su bile privatizirane razne javne usluge uključujući one koje su vezane uz javnu infrastrukturu i upravljanje prirodnim resursima kao što su voda, energija, otpad i transport. Takve privatizacije su se dogodile kroz uključivanje privatnog sektora u pružanje javnih usluga kroz dugoročne koncesije, javno-privatna partnerstva, poduzeća mješovitog vlasništva ili direktnu privatizaciju javnih poduzeća koja su pružala javne usluge. U zadnje vrijeme trend u EU zemljama je rekomunalizacija tj. vraćanje javnih usluga u javni sektor. Tome je tako jer je pružanje tih usluga od strane privatnog sektora u posljednjih nekoliko desetljeća često dovodilo do povećanja cijene, podinvestiranja, lošeg održavanja infrastrukture i smanjenja kvalitete usluge. Procesi rekomunalizacije su ponekad doveli do demokratizacije javnih usluga kroz eksperimente participativnog upravljanja i uključivanja raznih društvenih grupa u nadzor i upravljanje javnim poduzećima i institucijama koje pružaju te usluge. Svrha demokratizacije je osiguravanje društvene protuteže političkoj stranačkoj kontroli javnih poduzeća i institucija te osiguravanje široke demokratske definicije javnog interesa koji bi trebala slijediti. Iako su već učinjeni neki koraci prema liberalizaciji tržišta u nekim sektorima, Hrvatska je još uvijek jedna od rijetkih zemalja članica EU u kojima su usluge vodoopskrbe, odvodnje, električne energije, grijanja, plina, otpada, željeznica i autocesta pružane isključivo ili uglavnom od strane javnog sektora. Unatoč tome, zbog mjera štednje i neoliberalne ideologije sve je veći pritisak da se privatiziraju ove javne usluge u Hrvatskoj. Na ovom seminaru želimo analizirati i raspraviti slučajeve privatizacije, ali i rekomunalizacije u zemljama EU. Pored toga, želimo ukazati da Hrvatska ne mora ponavljati greške koje su već napravile zemlje EU, već može odmah krenuti putem demokratizacije javnih usluga koja garantira ostvarivanje javnog interesa uz povećanu transparentnost i kvalitetu usluga, a sprečava privatizaciju koju sve više zagovaraju nezadovoljni građani kao korisnici usluga.

Program:

11:00 - 13:00 - Trendovi u privatizaciji, rekomunalizaciji i demokratizaciji javnih usluga u zemljama EU
- Moderator: Tomislav Tomašević, Institut za političku ekologiju
• Satoko Kishimoto, Transnacionalni institut (TNI), Amsterdam
• Emanuele Lobina, PSIRU, Sveučilište Greenwich, London
• Andreas Karitzis, Nicos Poulantzas Institut, Atena

13:00 - 14:00 - Ručak

14:00 - 16:00 - Perspektive privatizacije i demokratizacije vodnih, željezničkih, cestovnih i drugih javnih usluga u Hrvatskoj
- Moderator: Antun Sevšek, Pravo na grad
• Enes Ćerimagić, Zelena akcija
• Iva Marčetić, Pravo na grad
• Vedran Horvat, Institut za političku ekologiju

Ova aktivnost je podržana od strane Zaklade Heinrich Böll te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.