Iako je reforma pravosuđa najavljivala nezavisnost, efikasnost, veći kvalitet i dostupnost pravde, nakon dva kruga reformi, ne samo da se ništa nije promenilo, već je narušena pravna i ekonomska sigurnost velikog dela stanovništva Srbije. Često se za ovakvo stanje bez bilo kakvih analiza zakonodavnih okvira, političke klime i ekonomskih politika, krivica svaljuje isključivo na „nedovoljno efikasne i korumpirane“ zaposlene u pravosuđu, zaglavljene u „socijalistički mentalitet“.

Konstantno insistiranje na efikasnosti, koje se svelo na efikasnu naplatu potraživanja krupnog kapitala, postalo je merilo stepena „pravne države“. Takođe, kako je reforma pravosuđa važan deo pristupnih pregovora sa Evropskom Unijom, često se koristi i kao sredstvo unutrašnjih političkih obračuna, ali i kao sredstvo za subordinaciju ekonomske politike zemlje na periferiji.

Levi samit Srbije vas poziva da zajedno diskutujemo o tome u čijem interesu se sprovode reforme u pravosuđu? Koji su to zakonodavni okviri koji narušavaju radna prava i omogućavaju pljačkaške privatizacije? Koji je cilj reformi koje pravosuđe čine nedostupnim velikom delu radništva? Šta možemo da očekujemo u budućnosti? Gde se nalaze tačke solidarnosti za buduće zajedničke borbe?

Na tribini govore:
Aleksandar Lojpur (PARISS/LSS)
Tamara Baković Jadžić (Mašina; Forum Roma Srbije/LSS)

Moderator:
Mikloš Nađ Olajoš (UG Solidarnost/LSS)

Petak, 27. novembar 2015. godine,
18:00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Otvoreni univerzitet Subotica