Pridružite nam se u diskusiji sa drugovima sa Krita o levom pokretu u kontekstu krize i ulozi grčke državne levice, samoorganizovanju i strukturama nastalim u tom kontekstu te načinima njihovog opstanaka, kao i u razmišljanjanjima o novim modelima "politeia" (πολιτεία).

Kritična vremena u kojima se nalazimo naoružala su nas širokim spektrom društveno-političkih iskustava koje je potrebno podeliti i kolektivno razraditi. Predložena diskusija će se fokusirati na paradigmu Grčke u kontekstu krize i na društvene refleksije koje su iz nje proistekle. Pokušaćemo da opišemo sliku horizontalnih samoorganizovanih struktura koje su se razvile u poslednjih nekoliko godina, njihovu društvenu funkciju i modele njihove ekonomske održivosti. Takođe, osvrnućemo se i na napore koji se učinjeni u stvaranju mreža sa emancipacijskim karakteristikama.

Sve navedene teme biće kontekstualizovane u novim političkim okvirima kako Sirizine vlade u Grčkoj tako i kroz talas društvenih dislokacija koji pogađaju pre svega Siriju a zatim i Srbiju, Grčku i druge zemlje.

Razgovor će biti na engleskom jeziku.
Moderatorka: Isidora Ilić.