Tako država kot srednji razred sta v ospredju mnogih sodobnih socioloških študij: študij “umika države” v času “globalizacije” na eni strani ter študij “postindustrijske družbe,” v kateri naj ne bi bilo več klasičnih, ostrih razrednih antagonizmov in smo vsi srednji razred. Država in srednji razred danes, vsaj v mainstream sociologiji, nastopata kot znamenji odsotnosti (srednji razred kot znamenje odsotnosti klasičnega proletariata, država v svojem umiku pred finančnimi trgi ali čim podobnim). V medijskem in političnem diskurzu, ki le izjemoma presega stereotipe mainstream sociologije, se obe poblematiki zgoščata v govorjenju o “nacionalnem interesu”: pravniki, profesorji in literati, skratka tipični predstavniki srednjega razreda (oziroma malomeščanstva), pozivajo k obrambi nacionalnega interesa in okrepitvi moči države pred podivjanim trgom. Namen predavanja bo dvojen: pokazati teoretsko neustreznost teorij umika države in prevlade srednjega razreda ter politično šibkost pozivov k nacionalni enotnosti in nacionalnemu interesu.

Primož Krašovec (1979) je asistent na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.