"Rad na crno, mobing, diskriminacija su postali vidljivi na svakom koraku, prekarizacija je zahvatila celu Srbiju. Nedostatak novih radnih mesta za otpuštene radnice tokom privatizacija i generacije mladih koje su stasale u zadnjim decenijama stvorile su uslove poslodavcima da ucenjuju radnice, jer uvek ima onih koje će biti prinuđene da sve to trpe kako bi zaradile bar neku crkavicu za svoje porodice.

Prvi deo publikacije je pokušaj da se čuje glas tih žena, da se oda priznanje njihovoj stalnoj borbi za opstanak, njihovoj hrabrosti i snazi da se ne predaju. Mnoge od priča u sebi sadrže vise oblika nasilja nad ženom, ali u prevelikom broju priča koje smo čule teško je bilo naći one koje po jednom osnovu govore o kršenju radnih prava. Zbog toga što postoji strah da neke od njih mogu imati problema na radnom mestu, i da mogu biti obeležene kao “problematične” i “huškačice”, njihova imena nećemo javno izneti, a u većini slučajeva ni imena preduzeća i firmi u kojima rade, ili su radile.

U drugom delu je autorski tekst Željke Jorgić Đokić, pravne zastupnice u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, koja daje pojašnjenja vezana za Zakon o radu, u sklopu nekih od najvažnijih pitanja koji su predmet ove publikacije."

(iz uvoda publikacije Žene govore)


Publikacija "Žene govore" zabilježila je iskustva radnica iz četrnaest mjesta u Srbiji. O publikaciji će govoriti Milica Lupšor i Vesna Đorđević iz udruženja ROZA. Moderatorka će biti Zoe Gudović iz Rekonstrukcije ženski fond.