Mlade osobe u Hrvatskoj među najvećim su žrtvama ekonomske situacije. Nezaposlenost i ugrožavanje radničkih prava dovele su skoro 20% mladih u rizik od siromaštva. Zbog toga 15. listopada inicijativa udruga i sindikata organizira Marš mladih za radnička prava. Marš započinje u 16h okupljanjem ispred Hrvatskog narodnog kazališta te će se kretati do Zrinjevca. 

Maršom se želi poručiti hrvatskim stranačkim elitama da je dosta tretiranja mladih kao pukog simbola u političkim govorima i predizbornim kampanjama. Mladi nisu, kako političari i političarke vole reći, budućnost, već sadašnjost!

 

Najava preuzeta s facebooka.