Koalicija udruga u zdravstvu predstavit će medijima, političarima i javnosti svoju Blagdanske zahtjeve za bolji pristup zdravlju u 2018. godini, definirane kao prioritetne i izvedive u narednih godinu dana, ukoliko za to postoji politička volja, temeljem recentnog izvještaja o pristupačnosti zdravstvenih usluga dr. sc. Ane Bobinac koji po prvi puta hrvatski zdravstveni sustav analizira s obzirom na zdravstvene potrebe i ustavno načelo ravnopravnosti svih građana i građanki. Cilj je ove javne rasprave detektirati zakonska uporišta, praktične prepreke i konkretne prilike za lakši i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti za sve građane Hrvatske, u kontekstu ustavnopravnog poretka RH i europskog javnog prava s jedne strane te modela upravljanja i financiranja zdravstvenim sustavom koji kontinuirano generira nejednakosti, loše ishode liječenja i financijske gubitke.

Uvodničari:

  • Ivica Belina, Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu
  • Mag.iur. Antonija Ivančan, Katedra za europsko javno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu
  • Dr.sc. Ana Bobinac, Sveučilište u Rijeci, autorica izvještaja o javnim politikama u zdravstvu „Pristup zdravstvenim uslugama“
  • Dr. sc. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar
  • Moderatorica: Sandra Benčić, CMS i zaklada SOLIDARNA
  • Suorganizatori: Koalicija udruga u zdravstvu, Zaklada SOLIDARNA i Centar za mirovne studije