Mirovni studiji i BRID pozivaju vas na predavanje Ekonomska demokracija. Predavanje će u sklopu kolegija Ekonomska nejednakost i radnička prava, 22. svibnja od 19 - 21 sat u prostoru Kuće ljudskih prava održati Goran Jeras, jedan od pokretača prve etičke banke u Hrvatskoj.

 

Dok je demokracija u sferi političkog odlučivanja tema o kojoj se u javnosti naširoko priča, rasprava o demokratizaciji ekonomske sfere društva, koja je pogotovo akutna u vremenu ekonomske krize i rasta društvenih nejednakosti, tek se počela širiti javnim prostorom. Kako bismo doprinijeli daljnjem promišljanju ove teme, pozivamo vas na predavanje Gorana Jerasa, upravitelja Zadruge za etično financiranje i jednog od pokretača prve etičke banke u Hrvatskoj, koji će održati izlaganje o konceptu ekonomske demokracije. Predavanje će dati uvod u osnovne pojmove važne za shvaćanje ekonomske demokracije te kratak povijesni pregled razvoja ovog koncepta, a potom će se osvrnuti na pregled sadašnje situacije u sferi ekonomskih odnosa, kao i na postojeće korisne organizacijske primjere ekonomske demokracije (radničko dioničarstvo, društvena poduzeća, javna poduzeća, zadruge itd.) koji bi mogli donijeti doprinijeti ravnoteži ekonomske moći u društvu i povećanju ekonomske jednakosti. Prije rasprave ćemo se također osvrnuti na izazove i probleme ekonomskih modela kao i na iskoristive potencijale ovog modela za demokratizaciju ekonomske sfere društva.

Facebook event