Tokom 2013. Centar za politike emancipacije (CPE) uz podršku fondacije „Rosa Luxemburg Stiftung“ organizovao je seriju predavanja pod zajedničkim nazivom "Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa". Ovu godinu CPE zatvara konferencijom pod nazivom “Doprinos kritici aktuelne ekonomske politike u Srbiji”.

Pozivamo vas na dvodnevnu konferenciju koja će biti otvorena 13. decembra, u 18h, u Oktobru, na adresi Strahinjića bana 33 (u suterenu), dok će program drugog dana, 14. decembra, početi ranije, u 16h.
 
Glavni zadatak koji je Vlada Republike Srbije postavila pred sebe jeste „poboljšanje poslovnog ambijenta“ u cilju povećanja priliva direktnih stranih investicija. Novi ministar finansija Lazar Krstić je još u oktobru izneo plan u šest tačaka kao skup mera koje bi trebalo to da omoguće. Pod maskom "borbe protiv ekonomske krize" predložene reforme imaju za cilj da teret te iste krize prebace na leđa radničke klase i najsiromašnijih delova stanovništva, putem smanjenja plata i povećanjem oporezivanja potrošnje. Borba protiv krize ispoljava se kao borba protiv radničke klase, što se najbolje može videti u predloženom nacrtu Zakona o radu.

Ovaj događaj ima za cilj analizu nekih od posledica do kojih je dovela restauracija kapitalizma u Srbiji, ali i da ukaže na posledice koje će najavljene mere štednje ostaviti na život građana i građanki.
Na konferenciji će biti reči o merama štednje, izmenama radnog zakonodavstva, uticaju mera štednje na položaj žena u društvu, privatizaciji medijske sfere i merama štednje u kulturi.