Radnička prava

Josip Cazi

Povijest sindikalnog pokreta u Hrvatskoj i Jugoslaviji od organiziranja prvih radničkih društava sredinom 19. stoljeća, preko revolucionarnih previranja 1919.-1920. godine, pa sve do završetka drugog svjetskog rata i stvaranja jedinstvenih sindikata 1945. godine, literarna je ostavština sindikalista i revolucionara Josipa Cazija.  Rođen 1907. godine u Čepinu kraj Osijeka, Cazi se već 1919. godine, dakle kao dvanaestogodišnjak, zapošljava na  građevinskim radovima u Vukovaru, da bi samo dvije godi...

Više