Portal Radnička prava objavljuje vijesti i video priloge s temom radničkih prava i radničke borbe, prati i najavljuje događanja radničke tematike, kao što su tribine, radionice, prosvjedi i štrajkovi, u Hrvatskoj i regiji. Portal donosi i pregled osnovnih zakona koji definiraju radni proces, a u dogledno vrijeme planira dostupnom učiniti i arhivu radničkih borbi u Hrvatskoj u periodu od 1990. do danas.

 

Nakladnik: udruga BRID

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb

e-mail: kontakt@brid.coop

 

Glavna urednica:

Katerina Duda

Urednički kolegij:

Marina Ivandić (mi)

Petra Ivšić (pi)

Jakov Kolak (jk)

Jovica Lončar (jl)

Branimir Šloser (bš)

Ana Vračar (av)

Stalni suradnici:

Vedrana Bibić

Velimir Gašparac (vg)

Matea Grgurinović (mg)

Snježana Ivčić (si)

Mario Kikaš (mk)

Jelena Miloš (jm)

Bojan Nonković (bn)

Nikola Ptić

Tea Radović

Nikolina Rajković (nr)

Davor Rakić Kićo

 

Vanjski suradnici:

Karlo Babić

Toni Bandov

Domenika Benak (db)

Matko Brusač

Pierre Boutonnet

Clémentine Choubrac

Ana Ćuća (ać)

Johan Hima

Mateo Ivčević

Matej Mikašinović-Komšo

Petra Požgaj

Zoran Veselinović (zv)

Ana Vlahović

Dizajn:

Joško Gamberožić

Programiranje:

BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

(portal je u potpunosti napravljen na slobodnom softveru)

 

Nakladnik Radničkih prava je Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju. 

                                                                                 

 

 

Rad portala podržala je Zaklada Rosa Luxemburg - Southeast Europe sredstvima Ministarstva za vanjske poslove Savezne Republike Njemačke.

Sadržaj izvorno objavljen na portalu može se prenositi i koristiti bez naknade uz navođenje valjane reference.

Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju ili Zaklade Rosa Luxemburg.

 

e-mail: