Radnička prava

Događanja

Tekstovi

23.06. Ana Vračar: Rad u industriji seksa i organiziranje striptizeta
20.06. Goran Borković: Na Dan antifašističke borbe uprava na more, a radnici za strojeve
19.06. Eleonora Cappuccilli i Paola Rudan: Politički štrajk – odgovor na globalne patrijarhalne i neoliberalne napade
15.06. Michael A. Lebowitz: Koncept "pravednosti"- mogućnosti, ograničenja, mogućnosti

Video

06.06. Kakav zaokret za HEP? - snimka tribine
31.03. Rastko Močnik: Što da se radi? Politizacija radničkog pokreta kao kritika fašizma
31.03. Alen Sućeska - Gramscijeva „teorija ideologije“: hegemonija i senso comune
31.03. Marko Kostanić - Što je važnije u životu: ekonomija ili ideologija?